Wojciech Dąbrowski przypomniał, że w październiku została przedstawiona nowa strategia grupy PGE. - To efekt bardzo intensywnych prac trwających od końca lutego roku. Widzimy, że nasza analiza sytuacji w branży energetycznej oraz przyjęte w nowej strategii rozwiązania i planu rozwoju grupy PGE zostały pozytywnie ocenione przez konsumentów i rynek - stwierdził.

- Nowa strategia PGE jest pierwszym dokumentem przygotowanym przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, kompleksowo wskazującym ścieżkę transformacji energetyki. Wyznaczaliśmy w nim ambitne cele takie jak ograniczenie emisji CO2, rozbudowa źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych, modernizacja sieci dystrybucyjnych oraz oferta dla prosumentów 

- powiedział prezes zarządu PGE. 

Dąbrowski wyjaśnił, że PGE będzie inwestowało w farmy wiatrowe na Bałtyku oraz na lądzie, fotowoltaikę i magazyny energii. - W najbliższych dziesięciu latach przeznaczymy na inwestycje 75 miliardów złotych. Chcemy, żeby na tym skorzystały polskie firmy - wyjaśnił. 

- Polska Grupa Energetyczna będzie zmierzała w zielonym kierunku z poszanowaniem konwencjonalnej podstawy. Równoległe do prac nad strategią, trwały pracę nad transformacją regionów, bo rozwiązanie kwestii społecznych, uznaliśmy za jeden z najważniejszych czynników powodzenia transformacji energetycznej. Chcę zapewnić, że współpraca będzie przebiegała we współpracy z pracownikami i mieszkańcami, a rola PGE nie ograniczy się na przeniesieniu aktywów węglowych do innej spółki. Będziemy prowadzili inwestycje, między innymi w odnawialne źródła energii, w regionach obecnie zdominowanych przez energetykę konwencjonalną. Ponadto w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu będziemy wspierali mieszkańców tych terenów w obszarach sportu, kultury, edukacji, ale także pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy i przekwalifikowania pracowników, objęcia ich programami stażowymi i mentorskimi

Głos zabrał także Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych, który przedstawił najważniejsze liczby dotyczące sytuacji finansowej grupy PGE w III kwartale 2020 roku. - SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TUTAJ