Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 4 grudnia 2020 r. należy zawiadomić komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego, a do 23 grudnia do godz. 24.00 będzie czas na zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza. Kampania wyborcza potrwa do 15 stycznia 2021 r., głosowanie 17 stycznia odbędzie się w godz. 7.00-21.00.

Przedterminowe wybory burmistrza Ustki zostały zarządzone w związku ze śmiercią dotychczasowego burmistrza Jacka Graczyka.

Do czasu wyboru nowego burmistrza, zgodnie z zarządzeniem premiera, gminą kieruje dotychczasowy zastępca burmistrza Ustki Bartosz Gwóźdź-Sproketowski powołany na komisarza.

Jacek Graczyk zmarł nagle, w swoim domu, 21 października. Miał 67 lat. Pozostawił żonę, dwoje dzieci i wnuki. Był absolwentem Politechniki Łódzkiej. W latach 1984-1991 zarządzał ustecką stocznią. To była jego trzecia kadencja jako burmistrza Ustki. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 października w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce. Burmistrz został pochowany na miejscowym cmentarzu. Oprócz rodziny żegnali go współpracownicy, lokalni samorządowcy i mieszkańcy.