Naczelna Rada Adwokacka wspierała tzw. strajk kobiet. Grupa 55 prawników nie kryje oburzenia

Zaniepokojenie i krytyczny stosunek do działań Naczelnej Rady Adwokackiej związanych z m.in. wsparciem adwokatury udzielanym uczestnikom tzw. strajków kobiet wyraziło 55 adwokatów w liście przesłanym przez Fundację "Ordo Iuris".

W liście skierowanym do NRA adwokaci, w tym członkowie "Ordo Iuris" zaapelowali o powstrzymanie się władz samorządu adwokackiego od działań podważających charakter adwokatury jako wspólnoty zawodowej o pluralistycznym charakterze.

"Pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie wystąpieniami władz samorządowych, w których pogłębiona refleksja prawna zastępowana jest coraz częściej wpisaniem samorządu w dyskurs nastrojów i emocji społecznych, co nie tylko nie sprzyja osiągnięciu porozumienia, ale wręcz zaostrza spór utwierdzając jedną z jego stron w przekonaniu, że w odróżnieniu od oponenta, ma za sobą prawo"

- oświadczyli sygnatariusze listu.

Prawnicy wskazali, że w ten sposób postrzegają szereg uchwał władz samorządowych, ich działania i publikacje, które sugerują jednolite poparcie dla postulatów politycznych i określonych ideologii.

"Zważywszy na przymusową przynależność do samorządu, takie działania odbierane są przez nas jako instrumentalnie zmierzające do budowy fikcyjnego wizerunku jednolitości ocen i przekonań wszystkim adwokatów"

- wskazano w liście.

Według prawników działaniami "naruszającymi wymóg uszanowania dla pluralizmu środowiska adwokackiego, był wspólny udział Prezesa NRA Jacka Treli w konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej, podczas której ogłosił wsparcie adwokatury udzielane pro bono uczestnikom tzw. "Strajku Kobiet".

"W ten sposób Adwokaturę wpisano wprost w slogany i przesłania tworzone przez partie polityczne i kontrowersyjne ruchy społeczne, co nie jest akceptowane przez nas, adwokatów przeciwnych angażowaniu dorobku i autorytetu Adwokatury po jednej stronie sporu politycznego.(...) Nawet przekonanie o dominującym charakterze prezentowanych poglądów nie może prowadzić do marginalizacji tej części adwokatów, którzy ocen tych nie podzielają"

- czytamy w liście.

Naczelna Rada Adwokacka to najwyższy organ samorządu zawodowego adwokatów w Polsce. Jak wynika z danych NRA na koniec 2019 r. w Polsce było 19 tys. 142 adwokatów czynnie wykonujących zawód. 

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#Ordo Iuris #Naczelna Rada Adwokacka #NRA #adwokat

as
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo