OZE nie zastąpią węgla z dnia na dzień

Przed Polską stoi wielkie wyzwanie zapewnienia w horyzoncie kilkunastu lat stabilnego źródła energii, które skutecznie zastąpi węgiel – mówili paneliści podczas debaty „Bezpieczeństwo energetyczne” w ramach VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej". – Na razie aktywa węglowe będą stanowić fundament, bo nie da się ich zastąpić z dnia na dzień tzw. zieloną energią – wskazała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PrtSc/ you tube

Do podstawowych zadań państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego należy zapewnienie pokrycia zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Równie ważne jest zachowanie wymagań ochrony środowiska, rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności oraz sprawiedliwa transformacja, obejmującej m.in. stabilny rynek pracy. Dlatego w naszych warunkach bezpieczeństwo energetyczne ściśle łączy się z pojęciem transformacji, która obejmuje wiele sektorów, jednak to właśnie energetyka odgrywa tu szczególnie ważną rolę.

– Dzisiaj przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska, które określa politykę energetyczną państwa w perspektywie kilku dekad, jest zapewnienie stabilnego źródła zasilania w ramach miksu energetycznego. Tym projektem jest budowa polskiego atomu

– powiedział Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego oraz wiceminister aktywów państwowych.

Według niego podstawowym zadaniem jest zahamowanie wzrostu cen energii. – Trzeba sprawić, aby polska energia nie była nadmiernie droga, aby stała się konkurencyjna na poziomie europejskim – mówił Soboń. Dodał, że trzeba będzie zapewnić też odpowiednio duże moce wytwórcze.

– Nie może dochodzić w systemie do niedoborów mocy, które pociągają za sobą niekorzystne zjawiska z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Import energii powinien być zjawiskiem marginalnym, a trwałym

– podkreślił.

Obok energetyki jądrowej drugim filarem polskiego koszyka energetycznego mają być OZE. Ogromne inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii zapowiedziała w swojej nowej strategii PGE Polska Grupa Energetyczna.

– Nowa Strategia Grupy PGE została przygotowana w taki sposób, aby przyspieszyć polskie inwestycje w odnawialne źródła energii, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez dalsze funkcjonowanie aktywów węglowych, wspierających rozwój OZE pod kontrolą Skarbu Państwa

– wskazała prezes Wioletta Czemiel-Grzybowska.

– Strategia stawia przed naszą spółką bardzo dużo wyzwań, przede wszystkim podział na część węglową oraz niewęglową. W ramach PGE ma dalej rozwijać się energetyka zielona, która odseparowana od aktywów węglowych będzie miała możliwość łatwego pozyskiwania źródeł finansowania, przede wszystkim na instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne

– wyjaśniła prezes PGE GiEK.

Jak mówiła, pozostała część, czyli aktywa węglowe, korzystając z pomocy publicznej, mają funkcjonować do roku 2050.

– Te aktywa mają być eksploatowane jako fundament systemu elektroenergetycznego w Polsce aż do momentu, gdy zastąpi je atom czy inne rozwinięte, alternatywne źródła energii, które pozwoli przejść Polsce do tzw. zielonego ładu

– zaznaczyła Czemiel-Grzybowska.

– Należy też pamiętać o tym, że na dzień dzisiejszy i kilka dziesięcioleci w przód aktywa te będą w polskim systemie stanowiły fundament, bo z roku na rok nie uda się zbudować od samego początku obszaru tzw. zielonej energii

– dodała. Jej zdaniem nowa strategia PGE pozwoli na kontrolowane rozłożenie procesu dekarbonizacji w czasie i w sposób niezagrażający miejscom pracy w elektrowniach i kopalniach węgla brunatnego, a jednostki wytwórcze PGE GiEK w okresie przejściowym odegrają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii.

– Elektrownia Bełchatów nie zostanie zmarginalizowana, będzie kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w perspektywie długoterminowych inwestycji w OZE

– zapewniła prezes Czemiel-Grzybowska.


 

 


Źródło: niezalezna.pl

Paweł Woźniak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo