Jak poinformowało we wtorek Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w tym roku w doposażenie i remont Pododdziału Patologii Noworodków szpital zainwestował blisko półtora miliona złotych. W ciągu ostatnich miesięcy pododdział został wyposażony w sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 1 mln zł. Przeprowadzono także jego remont, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz odnowienie pododdziału. Koszt remontu wyniósł 350 tys. złotych.

Małgorzata Sobel, dyrektor opolskiej kliniki podkreśla, że nakłady na podniesienie standardu leczenia na pododdziale patologii noworodków mają swoje uzasadnienie.

To jest miejsce szczególne, w którym leczone są dzieci urodzone przedwcześnie, wymagające najlepszej opieki medycznej oraz specjalistycznego sprzętu. Zawsze pamiętamy o ich potrzebach, gdyż jako szpital o III poziomie opieki perinatalnej zdajemy sobie sprawę, że tzw. mali wojownicy z całego województwa opolskiego muszą u nas otrzymać opiekę medyczną na najwyższym poziomie

– powiedziała Sobel.

W bieżącym roku w ramach doposażenia pododdziału w sprzęt medyczny zostały kupione m.in. respiratory do wentylacji noworodków i wcześniaków, aparat do badań przesiewowych słuchu, analizator AVL, łóżeczka noworodkowe, kapnometr (aparat do przezskórnego pomiaru CO2), systemy ogrzewania noworodków i pompy infuzyjne. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szpital przypomina, że dwa lata temu Oddział Neonatologiczny, a przede wszystkim Pododdział Patologii Noworodków, również został wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny za łączną kwotę ponad 2,2 mln zł. Większość pieniędzy na ten cel Kliniczne Centrum otrzymało z Ministerstwa Zdrowia w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla klinik i szpitali neonatologicznych. Wśród zakupionego sprzętu znajdowały się wówczas m.in. inkubatory, respirator, kardiomonitor, aparaty USG i EEG.

Na Pododdziale Patologii Noworodków leczone są dzieci przedwcześnie urodzone lub urodzone w terminie, ale wymagające leczenia, czyli z żółtaczką, infekcjami, wadami wrodzonymi. W 2019 roku w Klinicznym Centrum urodziło się 3 182 dzieci, wśród których 440 to dzieci przedwcześnie urodzone.