Jak przypomniano, dr hab. Łukasz Gaweł od 3 grudnia 2019 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.

- Jest absolwentem studiów teatrologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1994) oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historia teatru (Uniwersytet Jagielloński, 2001, "Działalność artystyczna Starego Teatru w latach 1954–1963. Narodziny legendy"). Habilitował się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w dziedzinie nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2011, "Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania")

 - czytamy na stronie MKiDN. "Od 2019 r. jest Profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego" - napisano.

Przypomniano, że w latach 2012-16 był dyrektorem Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- W latach 2016-19 był zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. strategii, rozwoju i komunikacji

- czytamy na stronie MKiDN