Głównym celem programu pod nazwą "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne", realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, jest uzupełnienie ogólnopolskiego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych o zapewnienie im możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Docelowo w całym kraju powstanie prawdopodobnie kilkanaście takich obiektów. Jeden z nich zostanie utworzony w Rumi.

Centrum przeznaczone będzie dla dorosłych mieszkańców Rumi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby korzystające z programu, oprócz profesjonalnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych oraz kompetencji społecznych, otrzymają również możliwość spróbowania samodzielnego życia.

"Planujemy zbudować ten obiekt mieszkalny na gminnych działkach, a następnie w pełni go wyposażyć i dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych" – powiedział wiceburmistrz Rumi ds. społecznych Piotr Wittbrodt, cytowany w komunikacie prasowym.

Poinformował, że w nowo utworzonym centrum opiekuńczo-mieszkalnym będą do dyspozycji 23 miejsca, w tym 8 pobytu całodobowego oraz 15 pobytu dziennego. Wydzielone zostaną również pomieszczenia dla personelu. W budynku znajdzie się m.in. jadalnia, sala warsztatowa, pokój wyciszenia, gabinet psychologa oraz pokoje 1- i 2-osobowe. Nie zabraknie też windy.

Zgodnie z założeniami projektu, działalność centrum opiekuńczo-mieszkalnego ma nie tylko zapobiegać stygmatyzacji oraz izolacji osób niepełnosprawnych w ich środowisku, ale również zapewnić odpoczynek ich rodzicom i opiekunom.

"Ten program stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane podczas lokalnych konsultacji z udziałem tej grupy mieszkańców. Mamy nadzieję, że centrum będzie dużym wsparciem dla rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci i oni sami mogli uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Do tej pory miasto nie posiadało takiego obiektu"

– podkreślił Wittbrodt.

Prace związane z budową i wyposażeniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego rozpoczną się w styczniu 2021 roku, a zakończą w grudniu 2022 roku. Na realizację projektu miasto pozyskało ponad 2,86 mln zł. Podpisanie umowy na przekazanie środków finansowych ma się odbyć jeszcze w tym roku.

Jak przekazał Wittbrodt, ministerialne dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł otrzyma również Caritas w Rumi. Wyjaśnił, że dzięki tym środkom, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wyremontowane i zaadaptowane zostaną nowe pomieszczenia w siedzibie przy ul. ks. Gierosa. Tym samym zwiększy się liczba osób mogących skorzystać z codziennego wsparcia.

"Jestem przekonany, że dzięki tym działaniom jakość życia naszych niepełnosprawnych mieszkańców oraz ich rodzin znacząco się polepszy" – podkreślił zastępca burmistrza Rumi.