W ostatnim czasie w Polsce odbyło się wiele wulgarnych protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Szef Klubów Gazety Polskiej Ryszard Kapuściński w swoim pytaniu przywołał te wydarzenia, dopytując, w jaki sposób można się przeciwstawić tej fali, ze szczególnym naciskiem na środowisko edukacyjne.

- Jest oczywista potrzeba jednak większego zaakcentowania rodziny, jej roli społecznej i wartości, jaką jest rodzina - zaakcentowania jej także w programach edukacyjnych, programach szkolnych, przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych. To także uświadamianie społeczeństwu, jaką wartością jest rodzina

- powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Ogromnie skupiliśmy się po 2015 roku na kwestiach natury materialnej, poziomie życia rodziny, stąd program 500 Plus, ale oprócz tego jest drugi element, czyli budowania rodziny jako pewnej wartości

- dodał.