W pierwszej edycji projektu wiosną tego roku w województwie opolskim działało 88 kurierów społecznych. Objęli oni opieką ponad dwa tysiące seniorów z 48 gmin regionu, robiąc dla nich zakupy, dostarczając leki i rozwożąc posiłki.

Decyzją zarządu województwa na kolejną edycję projektu samorząd regionu przeznaczy dwa miliony złotych. To, ilu kurierów zostanie zatrudnionych do pomocy seniorom, zależy od zainteresowania ze strony poszczególnych samorządów.

Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynował pierwszą edycję programu, podkreśla, że kurierzy nie tylko świadczyli pomoc, ale byli także łącznikami osób starszych, zamkniętych w domu, ze światem społecznym. Akcja miała również efekt ekonomiczny, bo pomoc w dożywaniu świadczyło 47 lokali gastronomicznych i firm kateringowych w regionie.

Mówiąc o tym programie samorządu województwa, podkreślała, że różni się on od programu rządowego "Wspieraj seniora", bo po pierwsze nie wymaga on od samorządów lokalnych wkładu własnego, kierowany jest także do osób poniżej 70 lat, a poza tym zwraca uwag nie tylko na pomoc materialną, ale również na kontakt bezpośredni i rozmowę z każdym z seniorów.