Jak poinformował STRABAG w komunikacie, rozpoczęły się prace budowlane przy instalacji termicznego przekształcania odpadów, która pozwoli na odzyskiwanie energii wykorzystywanej następnie w miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie.

Strabag wybuduje dla Doosan Heavy Industries and Construction obiekty niezbędne do montażu instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Wybuduje również infrastrukturę towarzyszącą: drogi dojazdowe, chodniki i place. Powstaną stanowiska wyposażone w wagi samochodowe, stanowiska mycia i dezynfekcji kół, detektory substancji radioaktywnych, a teren całego zakładu zostanie ogrodzony.

W skład nowej instalacji wchodzi blok energetyczny do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego z wysokosprawną kogeneracją oraz gazowa-olejowa kotłownia szczytowa. Zakład produkować będzie ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Olsztyna.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Doosan Heavy Industries and Construction (Korea) oraz Dossan Lentjes (Niemcy), który jest dostawcą i wykonawcą technologii. Firma Strabag Sp z o.o. zrealizuje roboty budowlane. W szczytowym momencie na budowie, u wszystkich wykonawców, w prace będzie zaangażowane od 800 do 1000 osób.

Jak podał Strabag, powstający zakład będzie pierwszym i jednocześnie najnowocześniejszym obiektem tego typu na Warmii i Mazurach, który pozwoli na utylizację odpadów, wraz odzyskiwaniem energii. Instalacja zastąpi obecnie wykorzystywane instalacje węglowe. Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).