Z udziałem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy podpisano umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Całkowity koszt inwestycji to 272,4 mln złotych, z czego 207,8 mln stanowić będzie wsparcie ze środków unijnych.

"Polski rząd inwestuje w budowę obwodnic, ponieważ nie tylko skracają czas przejazdu kierowców przez miasta, ale co ważne, poprawiają bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowało inwestycje w Kędzierzynie-Koźlu z Funduszy Europejskich. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 207 mln zł ze środków unijnych. Pozostałą cześć kwoty uzupełnią pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego"

– powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Nowa trasa w ciągu drogi krajowej nr 40 o długości 14 km pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Według założeń drogowców, dzięki obwodnicy z ulic Kędzierzyna-Koźla znikną transporty substancji niebezpiecznych z zakładów chemicznych działających w przemysłowej części miasta.

Obwodnica będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4. Od ronda, jakie powstanie w ciągu DK40, trasa pobiegnie nowym śladem, omijając Sławięcice oraz Ujazd i włączając się z powrotem do DK40 tuż za granicą województw opolskiego i śląskiego na terenie gminy Rudziniec.

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czwarty kwartał 2022 roku.