Jak wskazuje hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia – Energetyka (OdNowa) – debaty, rozmowy i wykłady będą koncentrowały się nie tylko na teraźniejszości i tematyce związanej z wytwarzaniem energii. Tematem wiodącym tegorocznego sympozjum jest przyszłość – transformacja sektora i innowacje w branży, które na przestrzeni kilkunastu lat znajdą zastosowanie w naszych aktywach

– powiedziała podczas otwarcia sympozjum Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Prezes Wioletta Czemiel-Grzybowska przypomniała również, że resort klimatu i środowiska pracuje nad projektem „Polityki energetycznej Polski”, który przedstawi wizję rządu dla sektora energii. Podkreśliła jednak, że wizja sprawiedliwej i ewolucyjnej transformacji energetycznej, powinna stawiać konsumenta w centrum oraz uwzględniać różne punkty startowe państw członkowskich UE.

Cele polityki klimatyczno-energetycznej powinny brać pod uwagę koszty społeczne i gospodarcze, które będą musiały ponieść regiony UE, których gospodarka opiera produkcję energii z węgla. Komisja Europejska jest gotowa wspierać państwa członkowskie w osiąganiu przez nie neutralności klimatycznej między innymi za pośrednictwem mechanizmu sprawiedliwej transformacji. My z tego wsparcia chcemy skorzystać, jednak należy pamiętać, że planując i wdrażając projekty transformacji, odpowiedzialnego podejścia wymaga również bezpieczeństwo energetyczne, które stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących możliwość zapewnienia każdemu z państw stabilności energetycznej oraz możliwości trwałego i niezakłóconego rozwoju

– powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Wrześniowe sympozjum to największe biznesowe spotkanie energetyków w kraju. Regularnie uczestniczy w nim ponad 800 przedstawicieli kadry inżynierskiej elektrowni, elektrociepłowni i firm z otoczenia energetyki oraz wszystkim największych firm i zakładów w kraju. Jestem przekonany, że mimo tej niezwykłej formuły, w części merytorycznej sprostamy państwa oczekiwaniom

– powiedział podczas otwarcia Adam Grzeszczuk, prezes zarządu firmy BMP, która jest organizatorem wydarzenia. Podczas swojego wystąpienia przedstawił również założenia programowe tegorocznej konferencji i wygłosił prezentację o najważniejszych wyzwaniach polskiej energetyki, będącą wstępem do dalszej dyskusji.

Europejski Zielony Ład a sprawa Polska

Pierwszy dzień sympozjum wypełniły panele dotyczące ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych w energetyce. Podczas forum energetycznego: „Europejski Zielony Ład a sprawa Polska” z udziałem Zbigniewa Fałka, wiceprezesa zarządu ds. inwestycji i ICT PGE GiEK, dyskutowano nad możliwością osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku, przebudową miksu energetycznego oraz konkurencyjnością polskiego przemysły na świecie. Zastanawiano się również nad  kwestią społeczną, tj. nad wykorzystaniem zasobów ludzkich będących obecnie filarem energetyki konwencjonalnej i możliwością zaangażowania ich do pełnienia nowej i ważnej roli w transformacji polskiej energetyki. Pierwszy dzień zakończyła debata dotycząca innowacji w energetyce, podczas której skupiono się przede wszystkim na innowacjach, startupach i technologiach przyszłości. Podkreślono rolę klastrów, które są motorem napędowym transformacji, a także przedyskutowano potencjał gospodarki wodorowej jako kluczowego elementu przyszłych systemów energetycznych wspomagających transformację do systemu w 100 proc. bezemisyjnego.

Transformacja polskiej energetyki

Tematyka kolejnego dnia sympozjum koncentrowała się na aspektach transformacji polskiej branży energetycznej. Uczestnicy debaty, w tym Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK ze szczegółami przedstawili obecną strukturę paliwową na tle ambicji klimatycznych, zwrócili uwagę na ryzyka związane z dekarbonizacją i podkreślili znaczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w procesie zmian. W panelach autorzy prezentacji wyjaśnili m.in. rolę gazu jako paliwa alternatywnego dla obniżenia emisji dwutlenku węgla, a także wpływ jednostek wytwórczych klasy 900MW w kontekście wymagań Operatora systemu przesyłowego (OSP) na przykładzie bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Przedstawiciel spółki PGE GiEK przedstawił ponadto najważniejsze inwestycje zrealizowane w oddziałach spółki podkreślając przy tym, że PGE GiEK aktywnie uczestniczy w procesie zmian i pracuje intensywnie nad projektami, które w przyszłości zastąpią konwencjonalne źródła energii.  

O sympozjum

Sympozjum naukowo-techniczne Energetyka Bełchatów to największe w Polsce wydarzenie poświęcone branży elektroenergetycznej. To platforma jednocząca specjalistów i naukowców z prestiżowych uczelni, firm i organizacji. Organizatorem – tradycyjnie firma BMP, wydawca czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i portalu branżowego www.kierunekENERGETYKA.pl.

W tym roku, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID 19 konferencja odbyła się w formule online.