Telekonferencje odbywają się z udziałem prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, członków zarządu PGE SA i poszczególnych spółek z Grupy. Dla osób, które nie maja dostępu do transmisji na własnych komputerach udostępnione zostały specjalne sale wyposażone w sprzęt audiowizualny.

Na każdym ze spotkań prezes Wojciech Dąbrowski wyjaśniał jak strategia wpłynie na poszczególne spółki z Grupy PGE oraz odpowiadał na pytania i wątpliwości pracowników.

Zależy nam, żeby wszyscy Pracownicy otrzymali od nas wszelkie potrzebne informacje dotyczące Grupy PGE i jej dalszego rozwoju. To bardzo ważne, żeby wszyscy Pracownicy mieli jednakowy dostęp do informacji i danych dotyczących przyszłości Grupy. Zdajemy sobie sprawę, że brak możliwości bezpośredniego kontaktu jest utrudnieniem, jednak mimo wszystko, jestem zadowolony, że spotkania cieszą się tak dużym zainteresowaniem i bardzo za to dziękuję. Pragnę podkreślić, że zarząd PGE pozostaje do dyspozycji wszystkich Pracowników. Wdrożenie strategii to projekt na lata i wierzę, że zrealizujemy go wspólnie

mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W trakcie spotkania ze spółką PGE GiEK, największą spółką z Grupy Kapitałowej PGE, prezentowany był aspekt wpływu strategii na segment wytwarzania konwencjonalnego i związany z tym planowany podział Grupy na część węglową i niewęglową. Pracownicy Centrum Korporacyjnego PGE zapoznali się z planami dotyczącymi szczególnej roli, jaką odegra PGE S.A. w procesie zarządzania transformacją w Grupie. Natomiast spotkanie z pracownikami PGE Dystrybucja dotyczyło szczególnej roli sieci dystrybucyjnej w realizacji celów inwestycyjnych w OZE, założonych w nowej strategii PGE.