Czy politycy powinni podejmować decyzje polityczne zgodnie z własnym sumieniem?

Bardzo wiele decyzji, które człowiek podejmuje to decyzję między czymś dobrym a czymś złym. Albo między czymś dobrym, lepszym lub mniej dobrym. W tym sensie każdą decyzję człowiek ocenia w sumieniu czy wybiera coś lepszego, czy gorszego a może Coś dobre albo złe. I w tym sensie bardzo wiele wyborów także politycznych podlega wyborowi sumienia.

Jak to wygląda w praktyce? Czy czasem interes partyjny nie jest stawiany wyżej?

Nie mnie oceniać kto stawia wyżej interes partyjny od własnych przekonań. To kwestia bardzo osobista i nigdy nikt nie będzie miał wystarczającej wiedzy, by móc obiektywnie ocenić.

Czy wiara i jej system wartości powinny być źródłem podejmowania decyzji politycznych, w przypadku posłów wierzących?

Posłowie wierzący, jeśli szczerze wyznają daną religię, nie tylko katolicką, powinni przy wyborach moralnych kierować się jej wskazaniami. Oczywiście w ramach dostępnych im możliwości głosowania.