Uczelnie dały wolne studentom, by ci mogli protestować. Bodnar krytykuje, ale... ministra

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zabrał głos w sprawie uczelni, które dały studentom dzień wolny, by ci mogli uczestniczyć w nielegalnych manifestacjach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, które odbywają się w trakcie epidemii koronawirusa. Bodnar nie widzi w tym nic złego, a krytykę kieruje w stronę... ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Adam Bodnar
Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska

Godziny rektorskie

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Po wyroku TK w całej Polsce trwają wulgarne protesty, organizowane m.in. przez "Strajk kobiet".

W ubiegły czwartek minister edukacji i nauki skrytykował uczelnie, które w środę zarządziły godziny rektorskie, zezwalając tym na udział studentów w protestach. Czarnek dodał, że minister edukacji i nauki ma kompetencje do rozdzielania środków inwestycyjnych dla uczelni, środków na badania, na granty.

Rektorzy uczelni odnieśli się do postawy ministra, wydając oświadczenie, w którym napisali:

"Prezydium KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) z ogromnym zdziwieniem i głębokim niepokojem przyjęło wypowiedź Ministra Edukacji i Nauki, dra hab. Przemysława Czarnka, naruszającą autonomię uczelni, zapowiadającą, że decyzje o rozdziale środków na inwestycje i projekty naukowe będą uzależnione od tego, jakie stanowisko zajęły uczelnie wobec protestów"

W sobotę w Polskim Radiu 24 Czarnek powiedział, że nie cofnął finansowania grantu żadnemu uniwersytetowi, ani żadnej innej uczelni. "To jest przekaz, który dziś się pojawił w mediach, a który jest całkowicie nieprawdziwy. Nigdy niczego takiego nie powiedziałem" - mówił Czarnek.

Reakcja Bodnara

Na słowa ministra edukacji i nauki zareagował Rzecznik Praw Obywatelskic Adam Bodnar. Jego pismo opublikowało dziś biuro RPO. Bodnar wskazał w nim, że autonomię szkół wyższych zapewnia konstytucja na zasadach określonych w ustawie. Jak podkreślił Rzecznik, nakłada to na władze obowiązek poszanowania autonomii i nieingerowania w działalność szkół wyższych. Według rzecznika autonomia umożliwia też nieskrępowany rozwój badań naukowych i twórczości artystycznej oraz realizację prawa do nauki.

- Autonomia szkół wyższych oznacza również prawo do samodzielnego kształtowania zasad funkcjonowania, m.in. poprzez wydawanie aktów wewnętrznych regulujących prawa i obowiązki studentów, takich jak zarządzenia Rektora

 - podkreślił Bodnar.

Rzecznik podkreślił też, że konieczność zapewnienia szkołom wyższym autonomii finansowej oznacza potrzebę zagwarantowania im niezbędnych środków umożliwiających realizację ich celów, ale również możliwość samodzielnego dysponowania posiadanymi środkami.

- Mając na uwadze powyższe, pragnę wskazać, że w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich działania względem uczelni wyższych, o których wspominał Pan na antenie TVP Info, tj. pociągnięcie do odpowiedzialności władz uczelni za sposób organizacji zajęć w dniu 28 października br., zapowiedź ograniczenia finansowania uczelni ze środków publicznych czy ingerowanie w kwestię zatrudnienia jednego z pracowników UAM, stanowią przykład bezprawnej ingerencji w autonomię uczelni wyższych

– napisał Adam Bodnar w liście do ministra.

Rzecznik zwrócił też uwagę, że uczelnie mają obowiązek nie tylko kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych, ale także kształtowania postaw obywatelskich, m.in. dbania o rozwój odpowiedzialnych, świadomych społecznie, zaangażowanych i myślących samodzielnie studentów.

Według RPO... "uczniowie, biorąc udział w trwających protestach, nie tylko korzystają z gwarantowanych konstytucyjnie wolności, ale także prezentują postawy prospołeczne angażując się we wspomniane protesty i dyskusje zgodnie z własnymi przekonaniami". Bodnar zwrócił się też do ministra o stanowisko i wskazanie, jakie działania podjął wobec uczelni oraz o podanie, na jakiej podstawie formułuje twierdzenie, że udział uczniów w protestach bywa inspirowany przez nauczycieli.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#Adam Bodnar #Przemysław Czarnek #strajk kobiet

mk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo