To profanacja świątyni. Nie będzie zgody mieszkańców na tego typu działania, na niszczenie kościołów. Opamiętajmy się

– powiedział radny w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

W kaplicy odprawiane są nabożeństwa pomocnicze parafii św. Kazimierza. Sprawę policji zgłosił ksiądz w sobotę rano.

Będzie postępowanie pod kątem uszkodzenia mienia. Będziemy ustalać okoliczności i sprawcę

– powiedziała Barbara Szczerba z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Protesty w całym kraju wywołało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października uznał, że przepis dopuszczający przerwanie ciąży w razie ciężkiej i nieuleczalnej wady płodu jest niezgodny z konstytucją.

Niszczenie i uszkodzenie mienia to zależnie od wartości szkody wykroczenie lub przestępstwo. Jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Kaplica na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu została wybudowana w XVII w. Są w niej gotyckie obrazy i rzeźby. W zewnętrznych murach obiektu są XIX-wieczne epitafia.