Protest prowadzony jest pomiędzy węzłami Kowal i Włocławek Północ. Uczestnicy początkowo poruszali się dwoma pasami z prędkością 40 km/ h, a później zmniejszyli jeszcze prędkość do 30 km/ h.