W ciągu dwóch tygodni z możliwości skorzystania z tarczy przeznaczonej dla firm z branży turystycznej, wystawienniczej i estradowej w województwie opolskim skorzystało 150 podmiotów - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik okręgowy ZUS w Opolu.

Opolski ZUS podał pierwsze informacje na temat tarczy branżowej dla firm turystycznych, wystawienniczych i estradowych, które od połowy października mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek oraz o wypłatę świadczenia postojowego.

- W ciągu dwóch tygodni opolski ZUS zwolnił z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i inne za lipiec, sierpień i wrzesień 150 przedsiębiorców, głównie z branży turystycznej. Kwota umorzonych należności wyniosła dotychczas 284 tys. zł. (za lipiec – 65,7 tys. zł, za sierpień – 88,5 tys. zł, za wrzesień – 129,8 tys. zł). W skali całego kraju, wysokość składek z których ZUS zwolnił przedsiębiorców w ramach tarczy branżowej sięga na razie ponad 23,6 mln zł. Od połowy miesiąca skorzystało z tej formy wsparcia niemal 9,5 tys. wnioskodawców - wylicza Szczurek.

Na złożenie wniosków (RDZ-B) o zwolnienie z opłacania został miesiąc, bo ZUS będzie je przyjmował do końca listopada. Jak zastrzega ZUS, jedyną dopuszczalną formą jest droga elektroniczna poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, a chodzi o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Jak przypomina ubezpieczyciel, jednym z głównym warunków jest prowadzenie działalności przed 30 czerwca tego roku oraz wykazanie 75 proc. spadku przychodów w porównaniu do konkretnego miesiąca z 2019 roku.

Tarcza Antykryzysowa 5.0 daje możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe osobom, które prowadzą działalność jako agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Od 15 października opolski ZUS pozytywnie ocenił wnioski 25 zainteresowanych i na rachunki bankowe z tego tytułu przekazał 52 tys. zł. W całej Polsce, kwota wypłaconych środków w postaci świadczenia postojowego z tarczy branżowej wyniosła pod koniec października nieco ponad 3,3 mln zł.

W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania świadczenia w wysokości 2080 zł netto jest rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przed kwietniem tego roku. Wnioskodawca powinien też wykazać przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie może też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (oprócz podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej). Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl