- Ewangelicy spotykają się 31 października na okolicznościowych nabożeństwach, choć w okresie pandemii wiele osób pozostanie w domach i będzie uczestniczyć w nabożeństwie z kościoła Świętej Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie, którego transmisja rozpocznie się w programie drugim Telewizji Polskiej. Parafie będą transmitowały również nabożeństwa w internecie – poinformowała rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Podczas nabożeństw reformacyjnych księża wygłoszą kazania. Zabrzmi też hymn luteranów "Warownym grodem jest nasz Bóg".

Jak dodała Godfrejów-Tarnogórska, w bieżącym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędzie się „Noc z Lutrem”, która rokrocznie gromadzi w jednej ze świątyń luterańskich na Śląsku Cieszyńskim młodzież. Centrum Misji i Ewangelizacji, a także duszpasterze młodzieży będą natomiast transmitowali w mediach społecznościowych programy "Dobry wieczór! #młodzi".

W dniu Pamiątki Reformacji wiernym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy.

Rzecznik poinformowała, że w związku z świętem Światowa Federacja Luterańska przygotowała materiały do nabożeństw reformacyjnych do wykorzystania w Kościołach członkowskich na świecie, a w mediach społecznościowych ukazały się filmy z refleksjami, co znaczy być luteraninem.

- Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wypowiada się Sebastian Madejski, praktykant w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie – dodała.

Pamiątka Reformacji nawiązuje do ogłoszenia 95 tez przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra. Luter ogłosił tezy 31 października 1517 r. w Wittenberdze zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów.

- Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego – wskazała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Zaznaczyła, że przesłanie Reformacji streszcza się w kilku zasadach. Tylko Jezus Chrystus jest zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony. Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Godfrejów-Tarnogórska wskazała, że intencją Lutra nie było tworzenie nowego Kościoła, lecz zreformowanie istniejącego. Pięć wieków temu okazało się to niemożliwe. W 1521 r. Luter zerwał ze Stolicą Apostolską, a ówczesny papież Leon X obłożył go ekskomuniką.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. Liczy ponad 60 tys. wiernych, z których ponad połowa mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.