W piątek do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwania ciąży; aborcja byłaby możliwa w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, nie umożliwiałoby jej wystąpienie innych wad rozwojowych.

"W tym trudnym dla nas wszystkich momencie inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy to szansa na przełamanie kryzysu. Cieszymy się, że inicjatywa prezydencka jest zbieżna ze stanowiskiem, które Porozumienie zajęło kilka dni temu"

 - napisał Gowin w piątek na Twitterze.

Wcześniej jego ugrupowanie podkreśliło w oświadczeniu, że popiera inicjatywę prezydenta w sprawie zmiany ustawy. "W obliczu nałożenia się na siebie głębokiego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego oraz gwałtownych protestów wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, projekt przedstawiony przez prezydenta RP to mądra próba pogodzenia różnych racji" - napisano w oświadczeniu Porozumienia.

Dodano, że Porozumienie z satysfakcją przyjmuje też fakt, że projekt ten odpowiada propozycjom tej partii. Politycy Porozumienia wezwali "wszystkie ugrupowania parlamentarne do poparcia inicjatywy prezydenta".

Prezydent w wydanym w piątek oświadczeniu podkreślił, że rozumie obawy kobiet wynikające z niedawnego orzeczenia TK. Jak zaznaczył, w ostatnich dniach z wieloma z nich na ten temat rozmawiał, a także z licznymi ekspertami, lekarzami oraz prawnikami i po przeprowadzeniu tych konsultacji zdecydował się na złożenie projektu nowelizacji.

"Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne" - głosi oświadczenie prezydenta.

W niedzielę Porozumienie zaproponowało rozwiązania prawne w związku z wyrokiem TK: wprowadzenie zapisów, które precyzyjnie i jednoznacznie chronią dzieci z zespołem Downa, a jednocześnie uwzględniają prawo do decyzji matki w skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach nieuleczalnych wad letalnych dziecka, skazującymi je na śmierć w trakcie ciąży lub niedługo po urodzeniu; radykalne podniesienie miesięcznego świadczenia socjalnego dla opiekuna niesamodzielnego dziecka niepełnosprawnego do wysokości średniego wynagrodzenia; utworzenie specjalnego funduszu na budowę i utrzymanie wysokospecjalistycznych ośrodków opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci oraz wsparcia dla ich opiekunów.