Dziś podpisujemy pięć kolejnych umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Najważniejsza z nich to bez wątpienia budowa kolejnego odcinka A1 Częstochowa-Tuszyn. Dzięki realizacji tej inwestycji droga z Gdańska do granicy z Czechami będzie miała parametry autostrady

 - powiedział minister.

Dodał, że projekty poprawią płynność i bezpieczeństwo na drogach w całym kraju i będą służyć mieszkańcom i lokalnemu oraz krajowemu biznesowi.

Dzięki podpisanym dziś umowom mamy zakontraktowane, w programie Infrastruktura i Środowisko, ponad 90 procent wszystkich środków przewidzianych na realizację programu

 - podkreślił Kościński.

Podpisane w piątek umowy dotyczą dofinansowania budowy autostrady A1 od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna, trasy S3 od Miękowa do Brzozowa, obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, obwodnicy Kępna w ciągu S11 i obwodnicy Niemodlina.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że do tej pory Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z GDDKiA 68 umów na łączna kwotę prawie 38 mld zł.


Budowa autostrady A1 od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna ma kosztować ponad 3,5 mld zł, a dofinansowanie UE wyniesie prawie 1,7 mld zł. Droga o długości ponad 80 km ma być udostępniona kierowcom od 2022 roku. Zakończenie budowy tego odcinka będzie oznaczało zamknięcie budowy autostrady od Gdańska do granicy z Czechami.

Koszt realizacji drogi ekspresowej S3 na odcinku Brzozowo-Miękowo to ponad 436 mln zł z czego ponad 191 mln zł to dofinansowanie UE. Droga ma być oddana kierowcom w 2021 roku.

Z kolei obwodnica Tomaszowa Lubelskiego będzie kosztowała ponad 281 mln zł, z czego ponad 118 mln zł to dofinansowanie UE. Obwodnica o długości 9,58 km poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze S17. Skróci również czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. Droga ma zostać oddana do ruchu w kwietniu 2021 roku.

Realizacja obwodnicy Kępna będzie kosztowała 183 mln zł, z czego 97 mln zł pokryją pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko. Droga o długości 8,14 km ma być dostępna dla kierowców w maju 2021 roku.

Realizacja obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej 46 będzie kosztować ponad 299 mln zł, z czego ponad 241 mln zł to dofinansowanie UE. Inwestycja o długości 11,49 km odciąży miasto od nadmiernego ruchu drogowego i zostanie oddana do użytku w 2021 roku.