Przyczyną śmierci był koronawirus. Ryszard Miazek miał 75 lat.

Ryszard Miazek urodził się 18 maja 1945 r., był ekonomistą i publicystą. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W 1992 r. był rzecznikiem prasowym rządu Waldemara Pawlaka, od 1993 do 1996 r. - członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Stanowisko prezesa TVP sprawował od 21 kwietnia 1996 r. do 26 czerwca 1998 r., a w latach 2000 - 2002 r. zarządzał Polskim Radiem.

Na początku lat 90. Miazek pełnił funkcję redaktora naczelnego gazety "Wieś i Państwo", a od 1998 do 2000 roku - "Zielonego Sztandaru". Współpracował też z "Rzeczpospolitą". Miazek pracował też jako dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie i jako zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2014 r.

Ostatnio był kierownikiem działu naukowo-oświatowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.