W II kwartale 2020 roku 513 tys. osób pracowało krócej niż zwykle, z tego 504 tys. z powodu COVID-19 - podał dziś GUS.

Według GUS było to 3-krotnie więcej niż w I kwartale.

GUS podał też, że w II kwartale 2020 roku liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 2,124 mln, co stanowiło 13,1 proc. wszystkich pracujących i wzrosła w stosunku do I kwartału o 1,077 mln osób. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku był to wzrost o 1,262 mln osób.

Wśród omawianej zbiorowości z II kwartału 2020 r. 1,539 mln osób (tj. 72,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1,493 mln osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl