Wezwanie abpa Górzyńskiego wiąże się z apelem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego. Według niego całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu "będzie naszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację epidemiczną i społeczną" w Polsce.

Poprosił, aby kościoły pozostały otwarte, a "odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo niech będzie podjęta przez duszpasterzy i parafian".

W środę biskupi w apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która obradowała 28 października, wezwali wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i poszanowania godności każdego człowieka. Podkreślili jednocześnie, że "Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy".

W informacji przekazanej przez biuro prasowe episkopatu podano, że Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wyraziła niepokój w związku z eskalacją napięcia społecznego i agresji, niszczeniem mienia społecznego, przypadkami dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianiem sprawowania w nich liturgii.

"Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka" – napisali biskupi w apelu.

Polityków i uczestników debaty społecznej wezwali do przeanalizowania przyczyn zaistniałej sytuacji i szukania dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.