Stanowisko przyjęto podczas sesji Rady przy 17 głosach "za", 4 "przeciw" i 2 "wstrzymujących się" – podał Urząd Miasta Częstochowy. Rada postanowiła przesłać swoje stanowisko prezes Trybunału Konstytucyjnego, premierowi i parlamentarzystom ziemi częstochowskiej.

„Jako Rada Miasta Częstochowy stanowczo sprzeciwiamy się wyrokowi quasi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją przepisów dotyczących aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a tym samym ograniczeniu praw obywatelskich i praw człowieka”

- głosi stanowisko częstochowskich radnych.

Jak dodali, jest ono „głosem ogromnej liczby częstochowianek i częstochowian oraz znacznej części polskiego społeczeństwa”. „Wypowiedzenie przyjętego dotychczas w Polsce kompromisu aborcyjnego jest niemoralne, skazuje kobiety na piekło” - napisali radni.

Przekonują, że żaden podmiot nie ma etycznego prawa zmuszać kobiet do kontynuowania ciąży z nieodwracalnymi wadami płodu, powodującymi śmierć dziecka zaraz po urodzeniu lub też skazującego dziecko na życie zależne od opiekuna.

Nie można mówić o byciu "za życiem", jednocześnie skazując kobiety, często już matki, na noszenie pod sercem przez 9 miesięcy dziecka tylko po to, aby chwilę po porodzie były one zmuszone je pochować. Wpływ na stan zdrowia i stan psychiczny wielu kobiet, a tym samym całych rodzin, będzie nieodwracalny i jest niemożliwy do przewidzenia

- argumentowali.

Jak zaznaczyli, dotychczasowy kompromis nie narzucał kobietom oraz ich rodzinom konieczności aborcji, jedynie pozostawiał taką możliwość, a dziś polskie kobiety i polskie rodziny zostały tej możliwości pozbawione.

„Jako organ uchwałodawczy chcemy również podkreślić, że skrajnie nieodpowiedzialne jest wszczynanie wyrokiem tak ogromnego konfliktu społecznego w czasie gigantycznego wzrostu zachorowań wirusa COVID-19. Nawoływanie do walki z kobietami oraz ponowne dzielenie Polek i Polaków na tych walczących w słusznej sprawie i na tych, których pobudki, w ocenie rządu, są błędne, przyczyni się do wzrostu fali protestów, a tym samym sprowadzi zagrożenie na życie i zdrowie mieszkanek i mieszkańców naszego kraju”

- napisali radni.

W stanowisku przypomnieli też, że przed dwoma laty częstochowska Rada przyjęła stanowisko upamiętniające setną rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych. „To przełomowe wydarzenie w historii naszego kraju umożliwiło nadanie kobietom należnego im miejsca w hierarchii społecznej (...) Karygodnym jest próba odbierania głosu oraz decyzyjności kobietom, karygodne jest zmuszanie kobiet do ponownej walki o ich podstawowe prawa, dlatego jako Rada Miasta Częstochowy wzywamy do poczynienia natychmiastowych kroków mających na celu przywrócenie zaakceptowanego prze większość środowisk kompromisu aborcyjnego” - zaapelowali.

Jak podał Urząd Miejski, w trakcie dyskusji poprzedzającej uchwalenie stanowiska częstochowski klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił zdanie odrębne, wyrażone we własnym stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz obecnych ulicznych protestów, które objęły także Częstochowę.

Do obecnej sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego odnieśli się także radni Koalicji Obywatelskiej z Katowic – przedstawili oni oświadczenie w sprawie solidarności z protestującymi kobietami i chcą, żeby stanowisko to zostało przyjęte przez Radę Miasta na najbliższej, nadzwyczajnej sesji.