Stanisław Szrek, prezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego poinformował, że decyzja o odwołaniu tegorocznej kwesty jest podyktowana troską o zdrowie zarówno kwestujących, jak i osób wrzucających datki do puszek.

W dorocznej kweście, którą organizujemy od 28 lat, uczestniczyło zawsze kilkaset osób. Oprócz młodzieży w kwestowaniu pomagały nam osoby dorosłe, wśród nich było wielu seniorów. To byłoby zbyt duże ryzyko. Dlatego z pełną świadomością i odpowiedzialnością podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznej zbiórki

– powiedział Szrek.

Z tego powodu kwesta z cmentarzy przeniosła się też do internetu. Datki na rzecz ratowania kieleckich, zabytkowych nagrobków można wpłacać na portalu zrzutka.pl. Stowarzyszenie w tej akcji wspiera pod kątem technicznym Marcin Stępniewski, kielecki radny. Wpłat można dokonywać do 8 listopada. Numer konta, na które można wpłacać datki dostępny jest także na stronie Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Jeżeli kielczanie uznają za właściwe nasze działania, to prosimy wesprzeć nas datkami, a my oczywiście przeznaczymy je na renowację zabytkowych pomników. Jak co roku liczymy na hojność mieszkańców

– dodał Szrek.

Kwotę pochodzącą z kwest uzupełniała zawsze dotacja z urzędu miasta. W tym roku będzie podobnie.

Wysokość dotacji zawsze wynosiła równo tyle, ile pieniędzy udało zebrać się wolontariuszom. Teraz, bez tradycyjnej kwesty, raczej nie uda się powtórzyć wyniku z poprzednich lat. Dlatego podjęliśmy decyzję, że wkład miasta będzie taki sam, jak w 2019 roku, czyli będzie wynosił 51 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że będą to dobrze wykorzystane środki

- poinformował Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Stowarzyszenie do tej pory przeprowadziło 27 zbiórek na kieleckich nekropoliach. Co roku, dzięki wsparciu osób odwiedzających mogiły swoich bliskich, na renowację zabytkowych nagrobków pozyskiwano kilkadziesiąt tysięcy złotych. W sumie zebrano ponad milion złotych. Dzięki temu, do tej pory udało się odrestaurować ponad 400 cennych i zabytkowych nagrobków.