Nastąpił lekki wzrost optymizmu inwestycyjnego w relacji kdk, nie rekompensuje wcześniejszych spadków, a prognozy inwestycyjne wciąż pozostają na niskich poziomach - napisał NBP w szybkim monitoringu przedsiębiorstw w IV kwartale.

"Według najnowszych wyników SM NBP, chociaż nastąpił lekki wzrost optymizmu inwestycyjnego w relacji kwartalnej, to tylko w niewielkim stopniu rekompensował on głęboki spadek z III kw. W efekcie, prognozy aktywności inwestycyjnej wciąż pozostają na bardzo niskich poziomach" - napisano.

NBP podaje, że w ciągu kwartału poprawiły się wszystkie monitorowane wskaźniki opisujące zamiary inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym zarówno w odniesieniu do inwestycji będących w trakcie realizacji, jak i w obszarze nowo planowanych działań inwestycyjnych.

"Niewielka skala tej poprawy sprawiła, że nadal niekorzystne i głęboko ujemne pozostają prognozy dotyczące planowanych na ten rok zmian skali nakładów. W efekcie łączna ocena optymizmu inwestorów zanotowała drugi, po ubiegło kwartalnym, najsłabszy poziom w historii tego pomiaru. Wyniki te wskazują na utrzymywanie się nadal obniżonej, po załamaniu w II kw., aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw" - napisano.

NBP pisze, że pozytywnym sygnałem jest natomiast to, że lekka poprawa nastrojów miała szeroki zakres w próbie i objęła większość analizowanych grup przedsiębiorstw.

"Interpretując ten rezultat należy pamiętać, że prognozy inwestycji w tych przekrojach pozostają jednak nadal najczęściej niekorzystne (ujemne salda w planach zmian wielkości inwestycji). Podobnie jak w poprzednim kwartale redukcje nakładów mogą być głębsze w przemyśle i handlu, w sektorze prywatnym, w firmach dużych oraz wśród eksporterów" - napisano.

NBP podaje, że działania dostosowawcze w obszarze inwestycji najczęściej nie pociągały za sobą zmiany planów inwestycyjnych - większość inwestorów realizowała je według przyjętych założeń (69 proc. inwestorów, tj. 43 proc. próby), ewentualnie lekko je modyfikując (30 proc. inwestorów).

"Jednak w przypadku części inwestorów (31 proc.) ograniczenie aktywności inwestycyjnej skutkowało koniecznością poważniejszej weryfikacji planów inwestycyjnych, która może przynieść trwałe obniżenie skali nakładów" - napisano.

Według NBP decyzje o ograniczaniu inwestycji firmy uzasadniały przede wszystkim potrzebą utrzymania płynności finansowej (31,9 proc. firm w próbie), oraz niskim lub niepewnym popytem (24,5 proc.).

Z badania wynika, że perspektywa powrotu aktywności inwestycyjnej na ścieżkę wzrostową nie jest, według przewidywań respondentów, zbyt bliska, a dodatkowo obciążona jest ona bardzo dużą niepewnością.

Według NBP jedynie 5,7 proc. firm ograniczających inwestycje deklaruje, że nastąpi to w perspektywie półrocza, a wg 25 proc. - nie wcześniej niż za rok. Jednocześnie aż połowa firm nie potrafiła określić horyzontu osiągnięcia tej poprawy.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl