PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za program budowy morskich farm wiatrowych w grupie PGE, wybrała na wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 firmę ILF Consulting Engineers Polska - podała PGE w komunikacie prasowym. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

PGE podało w komunikacie, że zakończone postępowanie przetargowe dotyczyło wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2.

"Najlepszą ofertę przedstawiła ILF Consulting Engineers Polska, która opracowała ofertę z udziałem trzech polskich podwykonawców (...). Stanowi to wartość dodaną do budowy zaplecza kompetencyjnego dla nowo powstającej branży offshore w Polsce" - napisano w komunikacie.

ILF Consulting Engineers Polska to inżynierska firma projektowo-doradcza, która świadczy kompleksowe usługi w obszarach: energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, transport i konstrukcje, ropa, gaz i przemysł.

Na początku października PGE Baltica podpisała dwie umowy z wykonawcami w ramach projektu offshore - DHI - na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego oraz z DNV GL - na weryfikację technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym.

Kolejne etapy inwestycji, nad którymi pracuje PGE Baltica, to m.in. dalsze uszczegóławianie modelu geologiczno-inżynierskiego dna morskiego oraz projektowanie fundamentów. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kontraktacji wybranych komponentów farmy wiatrowej.

Strategia PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnych o mocy do 4 GW do 2040 roku.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl