2,5 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego zostanie przeznaczone na Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 - podał resort infrastruktury. Właśnie rozpoczynają się konsultacje publiczne programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

"Rozpoczynają się konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad" - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Resort przekazał, że podejmowane w ramach programu działania będą ukierunkowane na "zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar".

"Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczymy 2,5 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę" - czytamy.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że "do rozwoju systemu transportowego kraju podchodzimy kompleksowo". "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem, obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dodatkowe 2,5 mld zł na pewno przyspieszy realizację inwestycji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców" – powiedział cytowany w komunikacie Adamczyk.

Jak przekazał resort, GDDKiA w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 będzie realizować zadania związane m.in. z budową chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, lewoskrętów, kładek dla pieszych, skrzyżowań; montażem znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych; poprawą warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń.

Ponadto Dyrekcja będzie likwidować punkty kolizyjne na jezdniach, a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych. GDDKiA będzie również poprawić geometrię skrzyżowań dróg, dostosowywać przekroje drogowe do potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu, a także montować efektywne oświetlania lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc i poprawiać przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych.

Resort przekazał, że współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii Europejskiej.

"Potrzeba opracowania nowego programu drogowego wynika z konieczności pilnego wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze infrastruktury. W celu odwrócenia niepokojących trendów, zadania tego rodzaju wymagają zapewnienia stabilnego finansowania na najbliższe lata, czego gwarantem będzie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024" - wskazało Ministerstwo Infrastruktury.

Program jest dokumentem określającym cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Ponadto jest komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Uwagi do projektu Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 będzie można zgłaszać od 30 października do 3 grudnia 2020 r. drogą mailową lub za pośrednictwem poczty.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl