We wtorek 27 października minął termin na podpisanie umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) dla firm z II etapu, czyli zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz III etapu – zatrudniających od 20 do 49 osób. Wg najnowszych danych, liderami jeśli chodzi o liczbę podpisanych umów są firmy państwowe, do których klienci mają największe zaufanie. 

Ponad 400 tysięcy uczestników zebrało PKO TFI, które umacnia swoją pozycję lidera na rynku PPK. 
- Mimo bardzo trudnego roku dla firm i pracowników, z miesiąca na miesiąc w prowadzonych przez nas PPK przybywa zarówno pieniędzy jak i uczestników - zauważa Wilhelm Mikołajczyk, dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży PKO TFI. 

- Łączne aktywa subfunduszy, w których inwestowane są wpłaty uczestników PPK, sięgają już prawie 750 mln zł. Od początku roku notujemy także wzrost liczby uczestników wpłacających na rachunki PPK – dodaje. 

PKO TFI zarządza aż 41 proc. aktywów w ramach PPK obsługiwanych przez TFI i blisko 35 proc. całości aktywów rynku PPK (to dane na koniec września br.). 
 

- Nasze doświadczenia z wprowadzaniem PPK w największych przedsiębiorstwach, znakomicie pomagają nam we wdrażaniu kolejnych firm zatrudniających od 20 do 249 osób. To już ostatni dzwonek na zawarcie umów o PPK przez te firmy. W ostatnich dniach podpisywania umów o zarządzanie, zwłaszcza w obliczu zaostrzenia pandemii, naszym olbrzymim atutem jest system internetowy i-PPK. Korzystając z niego, umowę o zarządzanie można zawrzeć w ciągu kilku minut i nie jest do tego potrzebny żaden papierowy dokument. Tak samo zawierane są umowy o prowadzenie PPK czyli zapisywanie pracowników oraz realizowanie wdrożeń w firmach. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy bogatą bibliotekę materiałów edukacyjnych instruktażowych – także w formie przystępnych infografik, animacji i najchętniej wykorzystywanych filmów wideo  

dodaje Wilhelm Mikołajczyk.

Firmy wdrażające PPK z pomocą PKO TFI mogą liczyć na wsparcie w kwestiach merytorycznych i technicznych. Przedsiębiorstwo, bez względu na skalę działania, może korzystać z dedykowanego systemu obsługi zarówno w zakresie dokumentacji kadrowej, jak i indywidualnych kont pracowników. Towarzystwo oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania PPK, a także obsługę uczestników online (i-fundusze.pl). 

Klienci PKO BP korzystający z serwisu internetowego iPKO, w którym mogą kompleksowo zarządzać swym rachunkiem osobistym, kartami i innymi produktami posiadanymi w banku, mogą też na bieżąco śledzić stan konta PPK w ramach usługi Moje aktywa. Uczestnicy PPK są obsługiwani także w ponad 1000 oddziałach PKO BP.  Według danych z wtorku, umowy o zarządzanie PPK podpisało do tej pory 42 tys. mikro, małych i średnich firm. 

Z najnowszych szacunków PFR wynika, że – nie uwzględniając firm, które uczestniczą w PPE – II i III etap obejmuje łącznie 60,1 tys. firm. Ostateczna liczba umów o zarządzanie zawartych w tzw. II i III fali tworzenia systemu oszczędzania na emerytury znana będzie w przyszłym tygodniu, ponieważ tyle czasu trwa proces przetwarzania danych w ewidencji PFR. Z kolejnych informacji płynących z rynku wynika, że najwięcej umów w II i III etapie zawarł kolejny państwowy czempion, czyli TFI PZU  - ponad 18 tysięcy pracodawców zatrudniających od 20 do 249 osób skorzystało z usług Towarzystwa. To około 30 proc. pracodawców z tej grupy. 

– Nasz sukces to nie tylko zasługa atrakcyjnej oferty i szerokiego wsparcia, które oferujemy pracodawcom przy wdrażaniu i obsłudze PPK. Pokazaliśmy, że potrafimy zarabiać, skutecznie pomnażając oszczędności pracowników zgromadzone w PPK. Po trzech kwartałach tego roku, według danych Instytutu Emerytalnego, znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród instytucji zarządzających PPK, które osiągnęły najlepsze wyniki inwestycyjne  

mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

TFI PZU zawarło prawie 6  300 umów o zarządzanie PPK z pracodawcami zatrudniającymi od 50 do 249 osób i prawie 12 tysięcy umów z tymi, którzy mają od 20 do 49 pracowników. Dla jednych i drugich ostateczny termin na podpisywanie umów upłynął 27 października, choć pierwotnie dla firm 50+ miał się zakończyć 24 kwietnia. Został wydłużony do jesieni ze względu na pandemię koronawirusa. 

– Odpowiedzieliśmy na wyzwania związane z pandemią, rozszerzając możliwości zdalnego zawierania umów o zarządzenie PPK – przez Internet i telefon – podkreśla członek Zarządu PZU Małgorzata Kot. TFI PZU to jedno z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ma jeden z największych w kraju zespołów specjalistów w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. – W okresie pandemii doskonale zdaje egzamin także oferowany przez nas bezpłatny internetowy serwis ppk.pzu.pl, który pozwala nie tylko na zawieranie umów na odległość, ale także bieżącą obsługę Planów – dodaje Marcin Żółtek. 

Serwis umożliwia zgłaszanie pracowników do PPK, przesyłanie list wpłat na ich rachunki i przekazywanie ich dyspozycji. – Możliwość zdalnej obsługi Planów to dziś nie tylko udogodnienie, ale i konieczność – zwraca uwagę wiceprezes TFI PZU. 

W pierwszym, ubiegłorocznym etapie wprowadzania Planów umowy o zarządzanie PPK podpisało z Grupą PZU ponad 1 000 największych pracodawców. Wśród nich Orlen, Grupa Energa, producent mebli Kler, PKP i PKP Intercity, Hortex, Orbis, producent lodów Koral, wydawnictwo Polska Press, Telewizja Polska i Polskie Radio, firma kurierska DPD, Porsche Inter Auto Polska, Airbus Polska, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen, Lavard, Bakalland i Vistula. Zdaniem wiceprezesa TFI PZU Marcina Żółtka, udział PZU mierzony liczbą podpisanych umów na pewno będzie większy niż po I fazie. 
 

– To, jak będzie kształtował się udział poszczególnych podmiotów w rynku, pod względem liczby uczestników czy wielkości aktywów, będzie dopiero znany, gdy zaczną napływać składki, czyli na początku 2021 r.  

powiedział Żółtek.

Według danych na koniec września TFI PZU miało drugą pozycję na rynku PPK z aktywami wartymi 273 mln zł (13,8% rynku). Trzeci obecnie graczem na rynku jest Nationale-Nederlanden PTE, które zawarło około 3.900 umów o zarządzanie w dwóch wdrażanych etapach PPK – ok. 1.700 umów z firmami z II etapu oraz nieco ponad 2.200 z przedsiębiorstwami z III transzy. – Szacujemy, że liczba pracowników w tych przedsiębiorstwach wynosi ok. 200-250 tys. osób. Osiągnięty wynik spełnia nasze oczekiwania, szczególnie biorąc pod uwagę trudne warunki pandemii, w których obecnie funkcjonujemy. Bardzo wcześnie zaczęliśmy przygotowania do projektu PPK i ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach po wszystkich trzech falach – powiedział PAP Biznes Paweł Giza, wiceprezes Nationale-Nederlanden PTE. 

Przypomniał, że w pierwszej fali NN PTE podpisało niemal 550 umów z największymi pracodawcami w Polsce. Kolejne towarzystwa mają znacznie mniej umów: NN Investment Partners TFI zawarło ok. 500 umów z pracodawcami zatrudniającymi od 20 do 249 pracowników. Aviva Investors TFI, która do tej pory zgarnęła 5,8% rynku PPK, jeszcze nie dzieli się danymi po dwóch ostatnich transzach,  AXA TFI wstępnie podała, że podpisała 2.854 umowy o zarządzanie w ramach II i III etapu (1.204 z II etapu oraz 1.650 umów z przedsiębiorcami z III etapu). TFI Allianz Polska zawarło ponad 1700 umów w II i III etapie. Pekao TFI zawarło ponad 5000 umów w II i III fazie wdrażania PPK. Santander TFI podpisało  blisko 3,1 tys. umów (z wszystkich etapów łącznie), a Esaliens TFI zawarło prawie 1,3 tys. umów. Ostatni, czwarty etap wrażania systemu PPK rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy obejmie podmioty sektora finansów publicznych oraz najmniejsze firmy. Szacuje się, że w ramach IV etapu do PPK będzie przystępowało ponad 800 tys. firm. Podmioty z sektora finansów publicznych mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 26 marca 2021 roku, a umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 kwietnia 2021 roku

W przypadku najmniejszych firm jest to odpowiednio 23 kwietnia 2021 roku i 10 maja 2021 roku. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.
 Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl