„Mamy nadzieję, że będzie to kolejny przyczynek do upamiętnienia i rozpropagowania (...) duchowego dziedzictwa naszego wielkiego Polaka. Akcję zorganizowano w 100-lecie urodzin Karola Wojtyły”

– powiedziała dyrektorka Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska.

Do 21 listopada na trzech liniach budapeszteńskiego metra będzie prezentowanych 10 plakatów autorstwa Adama Bujaka, na których widnieją fotografie św. Jana Pawła II oraz cytaty z jego myślami. Każdy plakat został powielony w 20 egzemplarzach, w metrze znajdzie się więc w sumie 200 plakatów.

Wśród sentencji, które mogą przeczytać Węgrzy, są tak słynne słowa, jak: „Nie ma wolności bez solidarności!”, „Człowiek jest powołany do wolności” czy „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Na plakatach umieszczono też apel „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

Urbańska podkreśliła, że akcję rozpoczęto w ubiegły czwartek, w dzień liturgicznego wspomnienia o św. Janie Pawle II.

Przypomniała, że dwa lata temu podczas podobnej akcji prezentowano w metrze wiersze Zbigniewa Herberta, tym razem natomiast są to sentencje i refleksje św. Jana Pawła II na temat „wolności, niepodległości, sprawiedliwości, miłości – spraw, które są bardzo ważne i w życiu zbiorowym, i w życiu osobistym każdego z nas”.