Jak widać zamieszczonym zdjęciu z Twittera, w spotkaniu bierze udział przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także przedstawiciele ministerstw, m.in. Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Rolnictwa, czy Kultury.