Firmy przebadały ponad 12 tys. osób w 11 krajach. 89% ankietowanych pracowało zdalnie. To zatrudnieni na pełny etat pracownicy działów kadr, IT, sprzedaży, marketingu, inżynierii, PR, komunikacji, etc. z najróżniejszych branż. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości: tak zachwalana w ostatnim czasie praca zdalna ma nie tylko szereg wad, ale niesie też negatywne konsekwencje. 

Ciemne strony pracy zdalnej 
84% ankietowanych przyznaje, że zmaga się z trudnościami podczas pracy zdalnej. To m.in. brak rozgraniczenia pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym (41%) oraz problemy związane ze zdrowiem psychicznym, w tym stres i lęk (33%). Ponad 40% badanych stwierdziło, że przekłada się to na spadek produktywności i częstsze podejmowanie złych decyzji. 

Analizując wyniki, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że praca zdalna dla wielu osób nie jest wcale ułatwieniem a wręcz utrapieniem i przeszkodą. 42% badanych przyznało, że odczuwa presję związaną z osiągnięciem norm wydajnościowych, 41% skarży się na wykonywanie nużących i rutynowych zadań i przytłaczającą ilość pracy. Aż 35% badanych pracuje miesięcznie o ponad 40 godzin więcej niż przed pandemią, a 25% z powodu przepracowania cierpi na wypalenie zawodowe.

Co bardzo istotne, negatywne konsekwencje pracy zdalnej przekładają się też na życie osobiste. Tego zdania jest aż 85% ankietowanych. Wśród największych problemów wymienia się bezsenność (40%), zły stan zdrowia fizycznego (35%), mniejsze zadowolenie z życia osobistego (33%), pogorszenie relacji rodzinnych (30%) i izolację od przyjaciół (28%)

Technologie odciążą służbę zdrowia? 
Badania pokazują wprost, że pracownicy oczekują od pracodawców pomocy w rozwiązaniu ich problemów.  Takiego zdania jest aż 83% pracowników. Ale, co ciekawe, wolą oni, by zaprząc do tego technologie a nie ludzi. 

Badani przyznają, że technologie pomogłyby im w realizacji zadań i odciążeniu od rutynowych czynności. Pracownicy oczekują jednak także pomocy psychologicznej. Wśród technologii, które mogłyby im pomóc wymieniono m.in. samoobsługowy dostęp do zasobów w zakresie opieki zdrowotnej (36%), dostęp do usług psychologicznych (35%), narzędzi do prewencyjnego monitorowania stanu zdrowia (35%), aplikacji zdrowotnych i medytacyjnych (35%) oraz chatbotów udzielających odpowiedzi na pytania związane ze zdrowiem (28%). 

Oracle oraz Workplace Intelligence zapytali także o doświadczenia pracowników z nowymi technologiami. Wyniki są bardzo optymistyczne. Ankietowani przyznają, że technologia pomogła im w sprawniejszym wykonywaniu pracy (31%) oraz zmniejszyła stres pomagając w określaniu priorytetów zadań (27%). Pomogła też większości pracowników w skróceniu tygodnia pracy (51%) i wydłużeniu urlopu (51%). Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że technologia zwiększa wydajność (63%), podnosi zadowolenie z pracy (54%) i poprawia ogólne samopoczucie (52%).

Badanie objęło ludzi w wieku od 22 do 74 lat. W ankiecie wzięło udział 12 347 respondentów z całego świata.