W archikatedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbyła się w sobotę uroczystość święceń biskupich ks. prałata Henryka Ciereszki, który został biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej.

Bp Ciereszko pochodzi z tego regionu, jest wieloletnim wykładowcą Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, autorem książek o błogosławionym ks. Michale Sopoćko, spowiedniku świętej Faustyny Kowalskiej.

Głównym konsekratorem w czasie sobotniej uroczystości był metropolita białostocki abp Edward Ozorowski, a współkonsekratorami - nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i abp senior archidiecezji białostockiej Stanisław Szymecki. W uroczystości wzięli udział m.in. katoliccy hierarchowie z kraju i zagranicy, rodzina nowego biskupa, władze wojewódzkie i miejskie, parlamentarzyści, przedstawiciele Cerkwi prawosławnej.

Bp Ciereszko za swoją dewizę biskupią wybrał słowa z Psalmu 13: "Zaufałem Twemu miłosierdziu". Jak mówił na zakończenie uroczystości, one najpełniej opisują jego dotychczasową drogę i przyszłą posługę biskupią. Nawiązując do słów ks. Michała Sopoćki powiedział, że "ta posługa jest na wskroś posługą miłosierdzia".

Abp Ozorowski przypominał w homilii początki działalności diecezji (obecnie archidiecezji) białostockiej. Powstała ona na terenie stanowiącym wcześniej część archidiecezji wileńskiej, który to teren pozostał w granicach Polski po II wojnie światowej. Mówił, że obecnie ma ona "etap wzrostu".

Ks. Henryk Ciereszko urodził się w 1955 roku we wsi Hermanówka k. Białegostoku. Po maturze wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Sześcioletnie studia i formację kapłańską ukończył obroną pracy magisterskiej pt. "Zjawiska nadprzyrodzone i ich wyjaśnianie. Studium na podstawie polskiej polemiki wokół Teresy Neumann" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1981 r. w Białymstoku z rąk bp. Edwarda Kisiela. Przez dwa lata pracował w Mońkach a potem został skierowany na studia specjalistyczne na KUL, w zakresie teologii fundamentalnej. Pracę doktorską pt.: "Metoda apologetyczna Pawła Swietłowa" obronił w 1988 roku.

Po powrocie do archidiecezji, w latach 1988-1990 był wikariuszem w parafii św. Rocha w Białymstoku, pełniąc funkcję duszpasterza akademickiego. W 1990 r. otrzymał nominację na prefekta alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i wykładowcę propedeutyki teologii i teologii życia wewnętrznego.

W 1998 r. został wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki. Jest autorem licznych publikacji książkowych, m.in. "Sługa Boży ks. Michał Sopoćko", "Droga świętości ks. Michała Sopoćki", "Bo na wieki Miłosierdzie jego", "Ksiądz Michał Sopoćko o Miłosierdziu Bożym", "Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego". Opracował i przygotował redakcyjnie do druku "Dziennik" bł. ks. Sopoćki, wydany w Białymstoku w 2010 r.