Szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz powiedział, że prokuratura niezwłocznie wyda za S. list gończy.

- Będziemy wydawać za nim list gończy. Nastąpi to niezwłocznie. Będzie poszukiwany przez policję na terenie Polski i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego będziemy również prowadzić poszukiwania międzynarodowe

 – powiedział Ziarkiewicz. Wyjaśnił, że przepisy nie wymagają, aby prokuratura musiała czekać na uprawomocnienie się postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu.

Lubelska Prokuratura Regionalna prowadzi dwa postępowania, w których Zbigniew S. podejrzany jest o oszustwa podczas prowadzenia działalności charytatywnej. Wniosek o areszt, który sąd rozpoznał w środę dotyczy podejrzenia o przywłaszczenie ponad 900 tys. zł. Zbigniew S. był zatrzymany w tej sprawie w grudniu ubiegłego roku.

Sąd nie uwzględnił wtedy wniosku o aresztowanie Zbigniewa S., natomiast zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 500 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu. Zażalenie prokuratury zostało oddalone. Sąd nie uwzględnił też dwu kolejnych wniosków prokuratury o aresztowanie S. w tej sprawie.

Sąd dziś zastosował areszt, ponieważ okazało się, że zastosowane wcześniej łagodniejsze środki zapobiegawcze okazały się nieskuteczne. "Okazało się, że obawa ucieczki podejrzanego jest realna ponieważ przekraczając granice kraju podejrzany tę ucieczkę zrealizował" – powiedziała Markowska.

- Zbigniew S. opuszczając granice kraju naruszył zarówno obowiązek stawiennictwa na komisariacie policji w ramach zastosowanego dozoru, jak też nie zastosował się do zakazu opuszczania kraju

– dodała Markowska.

Według ustaleń operacyjnych, S. przebywa obecnie w Oslo – podała Markowska.

S. w treściach opublikowanych na Facebooku podał, że jest obecnie w Norwegii, gdzie zamierza się ubiegać o azyl polityczny.

Z danych przygotowanych przez Dział Prasowy Prokuratury Krajowej wynika, że w latach 2000 - 2020 zapadło 28 wyroków skazujących Zbigniewa S. "Ostatnio w sierpniu i we wrześniu 2020 r. w sądach w Ostrowi Mazowieckiej, Warszawie i w Zawierciu zapadły trzy nieprawomocne wyroki skazujące Zbigniewa S. na – odpowiednio – 2 lata 6 miesięcy, 1 rok 8 miesięcy i 8 miesięcy pozbawienia wolności" – podała prokuratura.

- Zbigniew S. był skazany m.in. o oszustwa, znieważenia (w tym Prezydenta RP) i zniesławienia, znieważenie osób publicznych, kierowanie gróźb karalnych, składanie fałszywych zeznań, fałszywe oskarżenie, fałszowanie dokumentów, przywłaszczenia, wymuszania zaniechania prawnej czynności służbowej groźbą lub przemocą, naruszenie miru domowego, publiczne nawoływanie do występku lub przestępstwa skarbowego oraz sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy

– wyliczyła Prokuratura Krajowa.

Przeciwko S. toczy się obecnie kilkanaście postępowań sądowych i – jak podała Prokuratura Krajowa – w przeszłości był poszukiwany listem gończym w związku z uchylaniem się od odbycia kary pozbawienia wolności.