Posłowie PiS pytali w Sejmie wiceministra Wdówika o zainteresowanie opieką wytchnieniową dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych, świadczoną w 2019 r. i w 2020 r.

Wdówik przypomniał, że we wrześniu bieżącego roku zakończył się nabór wniosków związanych z przekazaniem rządowych środków finansowych na program "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością edycja 2020-2021". Dodał, że jest to kontynuacja programów przeprowadzanych z lat ubiegłych.

Wiceminister wskazał, że program ten jest skierowany do organizacji pozarządowych i zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Oprócz tego wymienił także m.in. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji i prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, a także objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Podmioty realizujące program otrzymają wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (w ramach pobytu dziennego i całodobowego) oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

"115 organizacji pozarządowych złożyło 157 ofert, w tym 43 oferty na rok 2020 i 114 ofert na rok 2021. Zgodnie ze złożonymi ofertami ogółem planowana liczba uczestników programu to ponad 7,2 tys. osób. W tym 72 proc. stanowią osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 28 proc. to dzieci"

– poinformował Wdówik.

Podkreślił, że na realizacje programu w 2020 r. przeznaczono 30 mln zł, a w 2021 r. – 50 mln zł. "Realizator programu może otrzymać wsparcie finansowe na koszty obsługi opieki wytchnieniowej w wysokości do 80 proc. kosztów w 2020 r. i do 100 proc. kosztów w 2021 r." – powiedział. Przypomniał, że rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych nastąpi do 13 listopada.

"Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że na realizacje usług opieki wytchnieniowej za pośrednictwem samorządów w zeszłym roku przeznaczyliśmy 110 mln zł, z czego 23 mln zostały przekazane. W tym roku przeznaczyliśmy 80 mln zł, z czego 28 mln, to były kwoty wnioskowane"

– zaznaczył. Zwrócił uwagę, że zrealizowanych zostało 100 proc. wniosków samorządów.

Według danych z Elektronicznego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 r. w Polsce było ponad 766 tys. osób powyżej 18. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i blisko 219,5 tys. niepełnosprawnych dzieci do 16 lat.