Jak poinformowało ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej, z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest obecnie w całym kraju 73 168 inwestycji o łącznej wartości 491,1 mld zł.

Od uruchomienia programów do 25 października 2020 r. złożono 160 120 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 812,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 503,3 mld zł, tj. 148,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Do 25 października 2020 r. podpisano z beneficjentami 73 168 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 491,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 299,4 mld zł, czyli 88,5 procent całej puli. Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 237,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 157,5 mld zł, co stanowi 46,6 procent alokacji.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl