Chętnych do zgłoszenia się do Straży Patriotycznej Klubów "GP", a także osoby pragnące poinformować o jakimś problemie w ich miejscowości (planowaną profanację, zakłócanie mszy św. itd.), prosimy o kontakt pod nr tel:

887-887-641

lub e-mail:

strazpatriotyczna@gmail.com


ANTONI MACIEREWICZ:

Polska znalazła się dziś w największym niebezpieczeństwie od dziesiątków lat. Wynika ono ze skoncentrowanego ataku sił postkomunistycznych wspierających likwidację dopiero co odzyskanej niepodległości Państwa Polskiego. Tęczowa rewolucja atakująca człowieczeństwo, życie rodzinne, kościół, wartości chrześcijańskie i polską tradycję narodową jest forpocztą geopolitycznych dążeń do stworzenia niesocjalistycznego organizmu państwowego od Lizbony po Władywostok.

Polska jako najsilniejszy w Europie bastion wartości chrześcijańskich i narodowych, a zarazem bariera blokująca imperializm rosyjski i gospodarczą dominację Niemiec jest obiektem skoncentrowanego ataku, który będzie przybierał na sile. Jak przed stu laty rewolucja bolszewicka po trupie Polski zmierzała do zdobycia Europy tak dziś zniszczenie polskości jest warunkiem sukcesu sił neokomunistycznych.

Na szczęście ostatnie 5 lat przyniosło nam wielką szansę odbudowy niepodległego państwa i tożsamości narodowej. Kolejne decyzje wyborcze Polaków począwszy od 2015 roku pokazały, że zdecydowana większość w pełni świadomie i z determinacją pragnie kształtowania naszego niepodległego państwa  w oparciu o tradycje narodową i wartości chrześcijańskie. Polacy jednoznacznie wspierają fundamenty polskiej konstytucji: art. 8 mówiący o tym, że żadne prawo stanowione nie może być sprzeczne z polską konstytucją, art. 18, potwierdzający, że rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny jest fundamentem naszego życia społecznego i musi być chroniona przez prawo państwowe, art. 38 gwarantujący ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i wreszcie art. 48, który mówi, że o wychowaniu dzieci decydują rodzice. 
 
Nigdy w historii najnowszej naszej Ojczyzny naród nie wypowiedział się tak stanowczo i jednoznacznie! Czy wykorzystaliśmy te szanse? Czy zbudowaliśmy fundamenty niepodległości i odrodzenia narodowego? Czy poświęcenie pokoleń: żołnierzy niezłomnych, robotników, rolników i studentów walczących o niepodległość zostało spożytkowane?

Czy głośno, jasno i dobitnie pokazywaliśmy we wszystkich dziedzinach życia wielkość dorobku narodowego, blask i skuteczność wartości chrześcijańskich, siłę naszej narodowej tradycji? Czy szkoła polska wychowuje patriotów, media upowszechniają dorobek polskiej cywilizacji, sądy gwarantują sprawiedliwość, urzędy troszczą się o obywatela, a struktury gospodarcze wspierają interes polskich przedsiębiorstw? Czy wreszcie, będąc członkiem Unii Europejskiej zagwarantowaliśmy, że nasze prawa, wartości, instytucje i gospodarka nie będą przedmiotem nieustannej ingerencji niszczącej naszą niepodległość? 
 
To są zadania, które stoją przed nami bez względu na opcje polityczne i poglądy ideowe. Musimy wesprzeć rząd Zjednoczonej Prawicy w realizacji tych zadań, musimy stworzyć powszechny ruch społeczny wymuszający realizację woli Narodu. Zbyt często wstydziliśmy się naszej historii, ustępowaliśmy przed propagandą wroga, nie doceniliśmy siły i wielkości, jakie nam daje chrześcijaństwo. Zbyt często w ubiegłych latach wahania i wątpliwości hamowały powszechne dążenia do dekomunizacji i oczyszczenia naszego życia państwowego z mafijnych układów. Zbyt słabo walczyliśmy o sprawiedliwość gospodarczą, której fundamentem jest zwrot zagrabionej Polakom własności, także po 1989 r. A wreszcie zbyt często zatrzymywaliśmy budowę polskiej siły w pół drogi i zgadzaliśmy się na bezkarność zdrajców i wrogów Ojczyzny.
 
Dlatego dziś zwracamy się do wszystkich Polek i Polaków, których wysiłek i poświęcenie przyniosły ten historyczny sukces ostatnich lat, by organizowali się w obronie przed tęczową zarazą dla budowy niepodległej i sprawiedliwej Polski. By zakładali koła, kluby, stowarzyszenia, instytucje broniące Polski, wspierające konieczne reformy, gwarantujące, że przyjęte zobowiązania wyborcze zostaną zrealizowane.
 
Pilnujmy Polski, pilnujmy naszego tysiącletniego dziedzictwa narodowego, nie dajmy zmarnować krwi i męczeństwa naszych przodków.

Dlatego dziś zwracamy się do wszystkich Polek i Polaków wesprzyjcie działania Klubów Gazety Polskiej. Znani z ofiarności i inicjatyw patriotycznych klubowicze "GP" zdecydowali, że wobec narastającej fali agresji wobec miejsc kultu i duchowieństwa będą pilnować kościołów przed zbezczeszczeniem i fizycznymi atakami. Wszystkich zachęcam do przyłączenia się!