"Niestety ze względu na sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia musimy odwołać uroczystość wręczenia odznaczeń, którą zwykle organizujemy w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie" - podał IPN.

"Gdy tylko warunki na to pozwolą, chcemy spotkać się z tegorocznymi laureatami w dogodnym dla wszystkich terminie, którego jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie ustalić"

- poinformowano, zapewniając, że nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą.

Nagroda "Świadek Historii" przyznawana jest osobom i organizacjom, które są zasłużone w upamiętnianiu dziejów narodu polskiego poza granicami Polski. W tym roku honorowe wyróżnienie otrzymały trzy osoby i trzy organizacje.

Wśród laureatów IPN wymienił Fundację Dobroczynności i Pomocy "Dom Kultury Polskiej w Wilnie", którą określił jako "najważniejszą dla Polaków i Polonii instytucja na Litwie ze względu na szerokie spektrum działań służących propagowaniu polskiej historii, kultury i języka".

Kolejnym laureatem został Teruo Matsumoto.

"To wybitny japoński historyk zainteresowany polską historią, szczególnie problematyką losów Polski i Polaków w czasie II wojny światowej, badający m.in. kwestię tak zwanych dzieci syberyjskich, działalności Janusza Korczaka i Bronisława Piłsudskiego"

- wyjaśniono. Przypomniano, że Matsumoto propaguje w Japonii wiedzę o najnowszej historii Polski.

Zwycięzcą konkursu zostało także Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Cierlicko-Kościelec w Republice Czeskiej.

"Mieści się niedaleko miejsca katastrofy samolotu Żwirki i Wigury i z tym wiąże swoją główną działalność upamiętniającą polskich pilotów, ale też organizuje imprezy związane upamiętnianiem polskiej historii, kultury i tradycji"

- podał IPN.

Muzeum Izba Polska - jedyne w Danii i na świecie miejsce upamiętniające i popularyzujące dziedzictwo Polonii duńskiej to kolejny laureat nagrody.

"Ukazuje mało znaną historię polskich pracowników sezonowych; prowadzone przez polsko-duńskich wolontariuszy-społeczników, gromadzi, chroni i popularyzuje zasoby kulturalne związane z dziedzictwem pionierskiego pokolenia polskich emigrantów"

- poinformował IPN. Dodano, że także ta placówka popularyzuje historię Polski.

Kolejny laureat to Frans C. K. Ruczynski z Holandii, prezes Fundacji Museum Breda-Polen 1939-1945 im. Generała Maczka w Bredzie.

"Należy do grona osób z wielkim zaangażowaniem upamiętniających zaangażowanie i rolę polskich żołnierzy w wyzwalaniu Holandii. Z pasją propaguje wiedzę o tamtych wydarzeniach, zabiega również o wsparcie dla projektów Fundacji"

- ogłosił IPN.

Nagrodę "Świadek Historii" w tym roku otrzymał również Janos Tischler z Węgier. "To człowiek-instytucja, który przyczynił się w znaczny sposób do pielęgnowania pamięci historycznej o Polsce i Polakach na Węgrzech, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń roku 1956 w Poznaniu i Budapeszcie" - wyjaśnił IPN przypominając, że wydarzenia 1956 r. są tematem wystaw i publikacji, których autorem lub współautorem jest Tischler.

Honorowa nagroda "Świadek Historii" przyznawana jest od 2009 roku.