Nowoczesne rozwiązania, które mają usprawnić profilaktykę i dzięki temu podnieść wykrywalność nowotworów na wczesnym etapie, zaprezentowano we wtorek podczas telekonferencji w dolnośląskim urzędzie marszałkowskim.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że wczesne wykrycie choroby nowotworowej zwiększa szanse na jej wyleczenie, a aplikacja wprowadzona przez Dolnośląskie Centrum Onkologii spowoduje, że poprawi się współpraca jednostek podstawowej opieki zdrowotne, ambulatoriów i szpitali z DCO.

Z jednej strony zmniejszy to koszty funkcjonowania DCO, z drugiej zaś w zdecydowany sposób poprawi diagnostykę

– mówił marszałek.

Wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski zwrócił uwagę, że profilaktyka chorób nowotworowych nabiera szczególnego znaczenia w czasie pandemii.

Siłą rzeczy pewne działania profilaktyczne odbywają się w dobie pandemii na mniejszą skalę niż było wcześniej. Zależy nam bardzo, by podejmować działania zmierzające do utrzymania profilaktyki na poziomie zbliżonym do tego sprzed wybuchu pandemii

– mówił Krzyżanowski.

Podczas konferencji przedstawiono dane, z których wynika, że w ostatnich miesiącach wyraźnie spadł odsetek pacjentów, którzy poddają się badaniom przesiewowym w kierunku chorób nowotworowych.

Dyrektor DCO dr hab. Adam Maciejczyk wskazał, że wdrażany projekt jest pierwszą odsłoną e-usług onkologicznych, które będą prowadzone przez wrocławski ośrodek.

Jest to przedsięwzięcie, które nie tylko skupia onkologów DCO, ale przede wszystkim lekarzy POZ i lekarzy, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem nowotworów w ambulatoriach

– mówił Maciejczyk.

Dodatkowe narzędzia w postaci e-usług obejmą cały proces opieki nad pacjentem onkologicznym – od wyszukiwania osób zagrożonych chorobą nowotworową przez diagnostykę, leczenie i kontrole po leczeniu.

Aplikację Mobile DCO można pobrać za darmo ze sklepów internetowych. Narzędzi oferuje dostęp do e-screeningu. Wpisuje się tam wiek i płeć oraz wypełnia krótką ankietę. Następnie aplikacja wskaże, w jakich badaniach profilaktycznych jej użytkownik powinien wziąć udział, np. mammografia, cytologia, kolonoskopia, badanie przesiewowe na krew utajoną.

Następnie aplikacja sama proponuje, gdzie takie badanie najszybciej i najbliższej wykonać. Gdy pacjent zacznie korzystać z aplikacji, będzie ona przypominać, kiedy były wykonane badanie i kiedy należy wykonać następne

– powiedział pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju DCO Paweł Zawadzki.

Maciejczyk wyraził nadzieję, że dzięki aplikacji poprawi się też komunikacja między pacjentem, lekarzem POZ i lekarzem specjalistą z zakresu onkologii. "Poprawa tej komunikacji podnosi wyniki leczenia o kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu procent" – mówił.

Dyrektor przypomniał też, że DCO od kilku lat używa aplikacji Onkoscopem, która pomaga szybko rozpocząć diagnostykę i wdrożyć leczenie.

Jak podano, współpraca onkologów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zakłada też, że w przyszłości dzięki e-usługom lekarze rodzinni będą mogli brać udział w e-konsyliach swoich pacjentów. Opracowanie i przygotowanie aplikacji mobilnych w ramach e-usług DCO zostało współfinansowane z funduszy unijnych. Koszt to 345 tys. zł.