Aleksander Szczygło był politykiem, urzędnikiem państwowym, człowiekiem bez reszty oddanym Polsce. Pełniąc funkcje publiczne dbał o poszanowanie tradycji i historii oraz o pamięć tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Z inicjatywy Aleksandra Szczygło 14 tysięcy oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze otrzymało pośmiertny awans na wyższe stopnie wojskowe i służbowe.

Również decyzją Aleksandra Szczygło Pieśń Legionów Józefa Piłsudskiego „My pierwsza Brygada” stała się Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Jako Minister Obrony Narodowej w 2007 r. po raz pierwszy w wolnej Polsce zorganizował defiladę wojskową z okazji Święta Wojska Polskiego. Był przekonany, że żołnierze mają prawo w tym dniu być dumni ze swojej służby. Później żaden minister obrony nie zrezygnował już z organizacji defilady wojskowej. Aleksander Szczygło czuł ciężar odpowiedzialności za życie i zdrowie żołnierzy. Mówił, że „odpowiedzialność za polskich żołnierzy jest dla mnie ogromnym zaszczytem i najważniejszym zadaniem w życiu”.

Aleksander Szczygło zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim oraz członkami delegacji państwowej lecieli do Katynia, aby oddać hołd Polakom zamordowanym tam w 1940 r. W tym roku obchodzilibyśmy 57. rocznicę Jego urodzin.


UWAGA! Z uwagi na obowiązujące ograniczenia spowodowane koronawirusem COVID 19 msza święta odbędzie się z ograniczeniami wynikającymi z obowiązywania na terenie całej Polski strefy czerwonej – tj. obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 7m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Ponadto obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust.