Sejm we wtorek po godz. 10 rozpoczął zaplanowane na dwa dni posiedzenie; posłowie wysłuchają informacji minister rodziny nt. programu wsparcia dla rodzin i skutków wyroku TK ws. tzw. aborcji eugenicznej. Sejm ma też rozpatrzeć wniosek KO o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Pierwszym punktem obrad Sejmu ma być informacja minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg na temat funkcjonowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

W ubiegły czwartek TK orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Po ogłoszeniu wyroku rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oświadczyła, że żadna kobieta i dziecko nie pozostaną bez pomocy, a program "Za życiem” zostanie poszerzony, aby zapewnić opiekę każdemu dziecku, rodzącemu się z poważną chorobą czy wadami. Zapowiedziała, że zostanie powołana komisja nadzwyczajna, która miałaby przedstawić projekt nowelizację przepisów. Orzeczenie TK wywołało w całej Polsce falę protestów przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego - manifestacje, blokowanie ulic, protesty przed i w kościołach, a także akcje w mediach społecznościowych.

Sejm ma też zająć się wnioskiem KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Lider PO Borys Budka (KO) zapowiadając pod koniec września ten wniosek powiedział, że "dzisiaj człowiekiem, który decyduje o absolutnej bezkarności ludzi władzy, jest prokurator generalny Zbigniew Ziobro" i że "przez jego działalność prokuratura została skrajnie upolityczniona". Rzeczniczka PiS stwierdziła wówczas, że jej ugrupowanie nie traktuje poważnie wniosku KO. "Są to już rutynowe działania opozycji totalnej mimo, iż wiedzą, że nie mają one szans realizacji" - powiedziała wtedy Czerwińska.

Możliwe, że Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. możliwości rozliczania się firm za pomocą tzw. estońskiego CIT.

Sejm ma ponadto przeprowadzić drugie czytanie projektu zmian w ustawach podatkowych, w którym jedną z proponowanych przez rząd zmian jest objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Przeciwko tej zmianie protestowali m.in. posłowie KO, którzy oceniają, że przyjęcie takiego rozwiązania będzie oznaczać np. podwójne opodatkowanie tych, którzy pracują za granicą i tam zarabiają, przysyłając pieniądze do Polski. Według nich chodzi o około 40 tysięcy rodzinnych firm, które prowadzą działalność jako spółki komandytowe.

W porządku obrad jest także sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 r.

Możliwe, że Sejm zajmie się też poprawkami Senatu do nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Nowelizacja zakłada m.in. wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z epidemią. Senat w nocy wprowadził do ustawy ponad 40 poprawek. Jedna z propozycji zakłada utworzenia funduszu celowego na zakup testów m.in. dla pracowników medycznych i osób powyżej 60 lat. Sejmowa komisja zdrowia ma zaopiniować poprawki Senatu na posiedzeniu we wtorek po południu.

Nie jest też wykluczone, że Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma je zaopiniować we wtorek po południu. Senat 14 października zaproponował 36 poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.