Inicjatywę zgłosił radny PiS Paweł Myszkowski. Projekt stanowiska został wprowadzony w poniedziałek do porządku obrad sesji. Dokument został przyjęty bez poprawek i bez dyskusji. Za ustanowieniem 2021 roku w mieście rokiem Jana Klemensa Branickiego opowiedzieli się wszyscy radni, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Jan Klemens Branicki (1689-1771) był kasztelanem krakowskim, hetmanem wielkim koronnym i senatorem RP. Jak podkreślono w stanowisku, przyczynił się do największego rozkwitu Białegostoku, uznawany był i jest powszechnie za patrona tego miasta. "Zawiadywał dobrami białostockimi w latach 1709-1771 i sprawował ważne urzędy państwowe. Jakkolwiek Białystok pełnił rolę ośrodka miejskiego od początku XVII wieku, to jednak dzięki zabiegom Jana Klemensa Branickiego nasze miasto otrzymało przywilej miejski na prawach magdeburskich, nadany przez króla Augusta III Sasa" - głosi uchwała przyjęta przez radnych.

Przypomnieli w niej również, że za jego czasów nadany został ostateczny kształt pałacowi rodu Branickich i zespołowi parkowo-ogrodowemu. Oba te miejsca są obecnie wizytówką turystyczną Białegostoku. "Dwór Branickich stał się ważnym ośrodkiem kultury, wokół którego skupiali się wybitni artyści i naukowcy, a w teatrze dworskim gościnnie występowały największe ówczesne gwiazdy operowe. Funkcjonował także balet oraz zwierzyniec" - podkreślili.

"Myślę, że jest to postać, która zasługuje na to, by oddać jej honor przy tej okazji (250. rocznicy śmierci). Jan Klemens Branicki miał niebagatelny wkład w rozwój naszego miasta. A nie jest to postać z naszych czasów, więc myślę, że jakieś wątki polityczne też nas nie powinny tutaj dzielić"

- mówił przed głosowaniem radny Myszkowski. Przypomniał, że w mieście jest m.in. ulica imienia Jana Klemensa Branickiego i szkoła nosząca jego imię.

Ostatecznie za przyjęciem stanowiska zagłosowało 26 radnych, dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.

Na razie nie wiadomo, jak w mieście będzie wyglądało szczególne upamiętnienie Branickiego w związku z ustanowieniem 2021 roku w Białymstoku, rokiem tego patrona.