W opublikowanym dziś komunikacie włoski MSZ podkreślił, że zaleca obywatelom unikanie podróży, jeśli nie są one bezwzględnie konieczne.

- Biorąc pod uwagę wysoką liczbę zakażeń w wielu krajach europejskich nie można wykluczyć dalszych restrykcji dotyczących przemieszczania się w przyszłości, co groziłoby trudnościami z powrotem do Włoch

 - głosi nota opublikowana na stronie ministerstwa w Rzymie.

Zaznaczono, że podobne, a nawet większe problemy, mogą pojawić się w przypadku podróży do państw spoza Unii Europejskiej