Przypomniał, że wcielenie do brygady miało miejsce w sobotę w koszarach w Rzeszowie.

„Na wstąpienie do naszej brygady zdecydowało się ponad 40 osób. Widać, że zainteresowanie naszą formacją w regionie nie maleje”

– dodał.

Kandydaci 16-dniowe szkolenie podstawowe rozpoczęli już w sobotę, tuż po przekroczeniu bramy koszar w Rzeszowie. Po dokonaniu przez komisję kwalifikacyjną formalności ewidencyjnych, w pierwszym dniu odbyli test sprawności fizycznej, który składa się z marszobiegu na dystansie 3 km, skłonów tułowia oraz pompek.

Jak zaznaczył rzecznik, niedziela rozpoczęła się od pierwszej porannej pobudki, porannego rozruchu fizycznego, a tuż po śniadaniu odbyło się uroczyste wręczenie broni.

„Kolejne dni ochotnicy spędzą w rejonie odpowiedzialności 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie. Instruktorzy największy nacisk będą kłaść na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy”

– podkreślił kpt. Sura.

Pierwsze strzelania ochotnicy odbędą na strzelnicy kontenerowej w Rzeszowie, a następnie na obiektach otwartych w Łańcucie i Pawłosiowie.

Rzecznik powiedział, że w ostatnim dniu kandydaci odbędą egzamin końcowy zwany pętlą taktyczną. „Każdy terytorials wykona podczas tego sprawdzianu wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej trasie” – powiedział kpt. Sura.

Zwieńczeniem szkolenia będzie przysięga wojskowa, która zaplanowana została na 8 listopada br. w rzeszowskich koszarach. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną skierowani do batalionów rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu.