Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna jest złożone i wieloetapowe, polega na połączeniu leczenia dietetycznego, farmakologicznego i chirurgicznego. Niestety wszystkie leki stosowane w leczeniu tej choroby mogą wywoływać działania niepożądane, jednak w przypadku preparatów miejscowych jest to znaczeni rzadsze. Niestety dostępne leki miejscowe są przeznaczone wyłącznie do leczenia zmian w jelicie, a nie w górnym odcinku przewodu pokarmowego. 

Badacze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki ponad 5 mln zł uzyskanym w ramach pierwszego konkursu Agencji Badań Medycznych na realizację niekomercyjnych badań klinicznych, uruchomią badanie dedykowane pacjentom od 6 do 18 roku życia cierpiącym na chorobę Leśniowskiego-Crohna.

W projekcie zaproponowanym przez badaczy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowano preparat steroidowy do miejscowego leczenia zmian zapalnych w chorobie Leśniowskiego-Crohna zlokalizowanych w przełyku, żołądku lub dwunastnicy.

Na potrzeby projektu została przygotowana odpowiednia formulacja recepturowa (bardzo gęsty syrop), w którym będzie rozpuszczany steroid, aby jego kontakt z błoną śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy był jak najdłuższy, a przez to mógł dłużej działać.

Badanie przeprowadzane będzie w trzech akademickich szpitalach zajmujących się diagnostyką i leczeniem dzieci z chorobą Crohna: w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Badanie zostanie przeprowadzone wśród pacjentów w wieku od 6 do 18 lat, u których zostaną stwierdzone zmiany zapalne w przełyku i/lub żołądku i/lub dwunastnicy.

Warunkiem rozpoczęcia badania będzie podpisanie świadomej zgody przez rodziców lub opiekunów dziecka, a w przypadku dzieci ≥ 16 r.ż. dodatkowo zgoda dziecka.

Pacjenci będą przyjmować lek doustnie przez 8 tygodni, po których upłynięciu badacze ocenią u ilu pacjentów wycofały się zmiany zapalne w przełyku, żołądku i dwunastnicy. Ocenie poddane zostanie również bezpieczeństwo i tolerancja leczenia.

Zaproponowane leczenie pozwoli na skuteczniejsze leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.