Jak poinformowała Anna Sochacka z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, tegoroczna edycja akcji rozpocznie się w poniedziałek o godz. 11. przy grobie profesora Jana Sandorskiego, na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na poznańskich Naramowicach.

Sochacka przypomniała, że profesor Jan Sandorski był poznaniakiem, wybitnym znawcą prawa międzynarodowego, mocno zaangażowanym w życie społeczne Poznania oraz kraju.

„Specjalizował się także w zakresie prawa traktatów i praw człowieka. Ważne miejsce w działalności profesora zajmowały także zagadnienia związane z Poznańskim Czerwcem. Był członkiem zespołu redakcyjnego i jednym z autorów wydanej w 1981 roku publikacji 'Poznański Czerwiec 1956' – podjął w niej tematykę procesów poznańskich. W roku 1991 został laureatem zbiorowej Nagrody Naukowej Miasta Poznania właśnie za tę publikację”

– zaznaczyła.

Jan Sandorski zmarł 28 grudnia 2018 roku w Poznaniu.

„Ze względu na obostrzenia związane z pandemią tegoroczna akcja będzie miała zupełnie inny charakter. Inauguracja będzie symboliczna, bez udziału szkół, obecni będą przedstawiciele WMN i rodziny Jana Sandorskiego. Nie wyznaczamy też terminu zakończenia akcji. Każdy kto chce wziąć udział w 'Światełku dla Czerwca '56' może zapalić znicz przy grobie znanego sobie uczestnika Czerwca ‘56 przez cały listopad”

– podkreśliła Sochacka.

Organizatorzy akcji zachęcają także do wykonania pamiątkowej fotografii z udziału w akcji i przesłanie jej na adres: czerwiec@wmn.poznan.pl. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum.

28 czerwca 1956 r. robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Robotniczy bunt przeszedł do historii jako Poznański Czerwiec. W jego trakcie życie straciło 58 osób, około 240 zostało rannych. Zatrzymanych i aresztowanych było ok. 850 osób.

Zryw robotników w Poznaniu zaliczany jest do pierwszych wystąpień w bloku wschodnim, które skutkowały – dekady później – obaleniem komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznański Czerwiec nazywany jest też pierwszym z "polskich miesięcy" – kolejnych kroków ku wolności.