Ogromny mural powstał na ścianie budynku przy ul. Nawrot 7 w Łodzi, bo niedaleko - przy ul. Piotrkowskiej 132 - mieszkał Kowalewski. Mural przedstawia postać kryptologa w polskim mundurze z lat. 20. XX w. Praca składa się z 15 tys. szablonów złożonych z liter i cyfr. Twórcą muralu jest Paweł "Ovca" Hert.

Środki na realizację dzieła pozyskano m.in. z Ministerstwa Obrony Narodowej. Uroczystość odsłonięcia muralu, którą pokazywano on-line, przypadła w 128. rocznicę urodzin Kowalewskiego. W programie były m.in. premiera specjalnego utworu "MM20" w wykonaniu zespołu Hedone, monodram pt. "Delegat" w wykonaniu Huberta Kułacza oraz koncert Kapeli Bigiel Banda.

Jan Kowalewski przyszedł na świat 24 października 1892 r. w Łodzi. Ukończył Szkołę Handlową Zgromadzenia Kupców w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie w belgijskim Liege, gdzie uzyskał dyplom z chemii technicznej. Znał wiele języków, m.in. niemiecki, francuski i rosyjski.

Podczas I wojny światowej Kowalewski służył w carskiej armii, jako oficer łączności. Potem przeszedł do II Korpusu Polskiego na Ukrainie. Był naczelnikiem Wydziału II Radiowywiadu Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej porucznik Kowalewski był sztabowcem. Stworzył zespół kryptologów, których praca przyczyniła się w dużym stopniu do zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku. Znając treść odszyfrowanych przez nich depesz bolszewickich, polskie dowództwo mogło wyprzedzić ruchy nieprzyjaciela.

W międzywojniu Kowalewski pracował dla wojska i dyplomacji. W 1937 r. został szefem sztabu Obozu Zjednoczenia Narodowego. Podczas II wojny światowej był szefem podlegającej rządowi londyńskiemu Placówki Łączności z Kontynentem oraz centrali informacyjnej z krajami kontynentu w Lizbonie. Kierował wieloma polskimi operacjami wywiadowczymi w okupowanej przez Niemców Europie.

Po wojnie ppłk Jan Kowalewski pozostał na emigracji. Współpracował m.in. z Radiem Wolna Europa. Zmarł w Londynie 31 października 1965 roku.

Senat RP, z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, ogłosił rok 2020 rokiem Jana Kowalewskiego.