Jak poinformowała w niedzielę kpt. Mycio, obecnie ponad 40 żołnierzy z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej pełni służbę w 12 szpitalach i placówkach medycznych Dolnego Śląska, m.in. w Jeleniej Górze, Lubinie, Głogowie, Wołowie, Miliczu, Lubaniu i kilku szpitalach na terenie Wrocławia. Oficer prasowa dodała, że lista zadań, jakie wykonują żołnierze-ochotnicy jest uzależniona od potrzeb danej placówki. Żołnierze działają nie tylko w szpitalach zakaźnych, ale także onkologicznych czy ogólnoprofilowych.

„Wsparcie jakiego udzielają terytorialsi w szpitalach i placówkach medycznych na terenie Dolnego Śląska to m.in. pomiar temperatury ciała pacjentów i personelu, selekcja osób wchodzących, regulacja ruchu, transport, organizacja tymczasowych izb przyjęć aż po pobieranie wymazów”

– wyjaśniła kpt. Mycio.

Zaznaczyła przy tym, że żołnierzami pobierającymi wymazy są ochotnicy posiadający odpowiednie kompetencje oraz mający specjalne przeszkolenie.

„Na zlecenie NFZ wykonujemy wymazy w wyznaczonych do tego punktach pobraniowych, a następnie przekazujemy te próbki do laboratorium, które przeprowadza ich badania”

– dodała.

„Wszędzie tam, gdzie żołnierze 16 DBOT pełnią służbę, w znacznym stopniu odciążają personel medyczny. Dzięki temu pielęgniarki i ratownicy medyczni mogą skupić się na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów. Skierowani tam żołnierze służą w systemie zmianowym”

– powiedział płk. Artur Barański Dowódca Dolnośląskich Terytorialsów.