Jak poinformowano, od soboty, 24 października, cała Polska będzie strefą czerwoną, będzie obowiązywał m.in. zakaz spotkań, zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych w większej liczbie niż pięć osób.

"Ze względu na wprowadzenie nowych obostrzeń przekładamy wszystkie zjazdy okręgowe, które dotychczas się nie odbyły, a które miały wyłonić delegatów na nasz kongres wyborczy"

- powiedział Sobolewski, który odpowiada za nadzór nad strukturami PiS.

"To ok. 65 proc. zjazdów; miały się one odbyć w ten weekend, ale przekładamy je na pierwszy możliwy termin po ustaniu ograniczeń" - dodał.

Pod koniec września prezes PiS Jarosław Kaczyński podpisał zarządzenie o zwołaniu na 7 listopada kongresu PiS, podczas którego miałyby zostać wybrane władze ugrupowania na nową kadencję: szef partii, Rada Polityczna, sąd koleżeński oraz krajowa komisja rewizyjna.

Ze względu na pandemię koronawirusa również kongres zostanie prawdopodobnie przełożony na inny termin, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.